ZAŠTO ADVOKATI USTVARI PROTESTUJU?

0

Predlog izmena zakona o javnim beležnicima i zakona o prometu nepokretnosti nije rezultat dogovora između Ministarstva pravde i predstavnika advokature, već pokušaj Ministra pravde g.Nikole Selakovića da izbegne suštinsko rešavanje problema i predstavi da su na ovaj način zahtevi advokata ispunjeni, a sve u cilju destabilizacije jedinstva i rešenosti advokature da u ovom protestu istraje.

jugoslav tintorMinistar pravde je nakon 45 dana potpune blokade pravosuđa preduzeo prvi konkretan korak kojim potvrđuje nužnost izmena sistema javnog beležništva i opravdanost protesta advokata, tako da predložene izmene predstavljaju prvi rezultat protesta, ali ne ispunjenje njegovog cilja.
Predloženim izmenama ukida se privilegija notara da od ukupnih novčanih sredstava koju građani Srbije plate za overu (koje su do uvođenja javnobeležničkog sistema predstavljale čist budžetski prihod) plate državi na ime poreza 20% i zadrže za sebe 80%. Kao rezultat protesta  propisana je obaveza notara da pored poreza od 20% u budžet vrate još 30% sredstava čime je umanjena šteta koju trpe građani Srbije zbog uvođenja javnobeležničkog sistema.
Predloženim izmenama ukida se privilegija notara da ugovori o raspolaganju nepokretnostima moraju biti zaključeni u formi javnobeležničkog zapisa i dopušta se njihova solemnizacija, tako da je kao rezultat protesta taksa za overu ovih ugovora umanjena za 40% a time i šteta koju trpe građani Srbije zbog uvođenja javnobeležničkog sistema.
Ne postoji nijedan pravni razlog da se ugovori o raspolaganju nepokretnostima solemnizuju. Za njihovu punovažnost oduvek su bili dovoljni pismeni oblik i sudska overa potpisa.
Ne postoji nijedan pravni razlog da se nasledni i porodični ugovori moraju zaključivati u formi javnobeležničkog zapisa. Za njihovu punovažnost oduvek je bilo dovoljno da budu solemnizovani pred sudijom u vanparničnom postupku.
Tvrdimo da je jedini razlog uvođenja javnobeležničkog zapisa stvaranje predstave u javnosti da je ova pravna forma nužan preduslov sigurnosti pravnog prometa što nije istina, kao i da je jedini razlog za stvaranja ove predstave pokušaj da se od građane Srbije na ime overe isprava naplati više novčanih sredstava nego što je to neophodno, koji je predloženim izmenama samo delimično osujećen. Tvrdimo da je sistem javnog beležništva koncipiran na pogrešan način i da mora pretrpeti suštinske izmene kojima će se zaštiti prava građana, uspostaviti zakonitost i onemogućiti da bilo ko ostvaruju ogromnu korist korišćenjem budžetskih sredstava na teret građana Srbije samo na osnovu monopola i privilegija koje mu zakon neosnovano uspostavlja.
Zbog toga Advokatska komora Srbije ponovo podseća da je zahtev protesta:
– da se ukine ekskluzivitet notara kod sačinjavanja ugovora u formi javnobeležničkog zapisa
– da građani i advokati mogu slobodno da sastavljaju ugovore koje notar samo overava i to:
a) ugovore koji su do sada zaključivani pred sudijom u vanparničnom postupku – notar treba da solemnizuje u cilju potvrde sadržine uz pravo građana i advokata da ove ugovore sačine (umesto sastavljanja u formi javnobeležničkog zapisa notar treba da solemnizuje ugovore,kao što je to solemnizovao sud u vanparničnom postupku)
b) ugovore koji su do sada overavani u sudu, notar treba samo da legalizuje – overi potpise u cilju potvrde identiteta (umesto solemnizacije – notar treba da overava potpise, kao što je to overavao sud).
Naši zahtevi su jasni i zasnovani na pravnoj argumentaciji koja ih čini opravdanim, zbog čega verujemo da bi kroz konstruktivan dijalog problem mogao biti brzo rešen. Međutim, Ministar pravde se još uvek nije izjasnio na konkretne predloge advokature od 12.10.2014.godine.

Jugoslav Tintor, sekretar Upravnog odbora AKS

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime