Impresum

Infocentrala

Upisana u registar medija IN000737.

Izdavač: ANITA ĐUKIĆ PR VEB PORTAL INFOCENTRALA JAGODINA,  63583669

Glavni i odgovorni urednik: Anita Đukić
Novinar-saradnik: Stefana Filipovic
Novinar-saradnik: Jelena Zecevic
Novinar-saradnik za ekonomska pitanja: Goran Milojević, dipl. ecc
 

„Infocentrala“ priznaje nadležnost Saveta za štampu i Kodeks novinara Srbije.