O nama

Kako se finansira „Infocentrala“?

Osim prihoda od marketinga i oglašavanja „Infocentrala“ je realizovala i veliki broj projektnih aktivnosti usmerenih ka boljem informisanju građana, očuvanju kulturnog nasleđa, promociji mladih i uspešnih sugrađana. Rad „Infocentrale“ podržan je i od strane Fonda za otvoreno društvo.

O „Infocentrali“

„Infocentrala“ je regionalni online medij koji je pre svega fokusiran na Pomoravski okrug, ali se bavi i drugim temama važnim za građane. Izveštavali smo sa lica mesta uz korišćenje društvenih mreža kao medija za emitovanje informacije kroz inovativni projekat FTV-a (facebook TV-a). „Infocentrala“ je interaktivan medij koji komunicira sa građanima i čiji su novinari često jedini izveštavali sa dramatičnih događanja od interesa za građane, bivajući jedini glas koji je prenosio informacije u srpsku javnost.