"Bahatost investitora na planini Babi, odnosno vlasnika kamenoloma, ja za svojih više od 50 godina nisam srela. Bahatost u smislu uzimanja imanja ljudima, vršenja pritiska. On se služi pričom da je to državni interesa to nije tačno. Pričao je kako je dobio blagoslov oca Davida za svoje radove na...
"Srpski seljak odlično zna šta se dešava i svestan je svega, zabluda je da se tim ljudima može manipulisati. Tako je njima jasno i šta znači istraživanje litijuma, kopanje i do kakvih bi posledica sve to dovelo. Mi smo razgovarali sa meštanima sela i planiramo to da nastavimo. Ima...