STAV MINISTARSTVA JASAN – SKELA SE NE MOŽE PUSTITI U RAD NELEGALNO, TELO UTOPLJENIKA NIKAD NIJE NAĐENO

0

Kada se pre nekoliko godina u reci Moravi u Trešnjevici udavio meštanin koga je poklopila skela a zatim reka uvukla u vir, i njega i traktor, bilo je jasno da se rad skele ne može omogućiti bez zakonskih okvira. Međutim, ova tema postala je aktuelna u predizbornoj kampanji pošto lokalni SNS kadar kroz udruženje „Morava skela Trešnjevica“ smatra da će glasove dobiti – nelegalno puštajući skelu u rad i rizikujući da još neko strada. Stav svih nadležnih inspekcija i državnih institucija je jasan, skela se može pustiti u rad samo i isključivo uz poštovanje zakonskih procedura. Telo muškarca koji se udavio nikada nije nađeno. Inspekcija Ministarstva reagovaće ukoliko se skela ponovo nelagalno stavi u funkciju.

„Prevoz putnika skelom je komunalna delatnost, te je ova vrsta prevoza uređena i propisana čl.3. st.1. tačka 5. Zakona o komunalnim delatnostima. Ovim zakonom je propisano da su komunalne delatnosti one delatnosti kod kojih je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta, kao i nadzor nad njihovim vršenjem.
Komunalnu delatnost gradski i prigradski prevoz putnika kao i ostale komunalne delatnosti može vršiti jedino javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt koji ispunjava propisane uslove za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti i kome jedinica lokalne samouprave ugovorom poveri obavljanje određene komunalne delatnosti ili da osnuje javno preduzeće koje će obavljati određenu komunalnu delatnost.
Ovo udruženje nema svojstvo vršioca komunalne delatnosti i nemože na svoju ruku kršeći zakon, neovlašćeno da pruža usluge prevoza putnika, jer ne ispunjava propisane uslove i nema zaključen ugovor sa opštinom Paraćin.
Takođe ovo udruženje ne ispunjava ni uslove koje propisuje drugi zakon a to je Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.
Naime, dana 02.11.2016. godine desila se plovidbena nezgoda padom traktora u reku sa skele postavljene kod zidane kućice na levoj obali Velike Morave kojom prilikom je došlo do utapanja lica koje je upravljalo traktorom.
Iz navedenog razloga, Dragan Gavrilović inspektor odseka za inspekcijske poslove bezbednosti plovidbe Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture je dana 08.11.2016. godine sačinio zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je utvrdio da postoje dve skele na međusonboj udaljenosti od oko 300-400 metara, da na licu mesta nije bilo moguće utvrditi ko je vlasnik skela, da nije mogao biti izvršen uvid u potrebna dokumenta za skelski prelaz, za skele (pojedinačno), niti za lica koja upravljaju skelama.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni inspektor ovog Ministarstva je dana 09.11.2016. godine doneo dva Rešenja i to za svaku skelu pojedinačno kojima se :

– Zabranjuje plovidba-upotreba skele bez sopstvenog pogona dok se ne otklone nedostaci i nepravilnosti koje su navedene u rešenjima.
– Dejstvo ovih mera počinje od prijema navedenog rešenja i traje sve dok se ispune SVI ZAKONSKI USLOVI za bezbedan rad skelskog prelaza.

Obzirom da je nadležno Ministarstvo došlo do informacija o najavi ponovne upotrebe skela kod sela Trešnjevica, dana 03.03.2020. godine je uputilo dopis opštinskoj Upravi Paraćin, Savetu Mesne Zajednice Trešnjevica i udruženju Morava-skela, u kome se navodi da je potrebno rešiti pitanje skelskih prelaza, tehničke ispravnosti, registracije i isprava stručnih lica koja upravljaju skelom. Takođe, navedeno je da je zabrana upotrebe skele i dalje na snazi i da će za zloupotrebu i stavljanje u plovidbu bilo koje od postojeće dve skele, inspekcija bezbednosti plovidbe podnositi prijave MUP-u, nadležnom Osnovnom Javnom Tužilaštvu i osnovnom Sudu u Paraćinu.
Dana 11.03.2020. godine u 12:00 časova u sali MZ Trešnjevica inspekcija za bezbednost plovidbe je održala savetodavnu posetu u vezi ponovnih najava postavljanja skele.
Na sastanku tj. savetodavnoj poseti, ovlašćeni radnici inspekcije za bezbednost plovidbe Dragan Gavrilović i Božidar Jagodić ponovo su upozorili da su pomenuta Rešenja i dalje na snazi tj. da su važeća.
Udruženje MORAVA-SKELA je prevezlo skelu na uređenje tj. popravku i planira da istu, kršeći zakon pusti u rad tj. da sa istom vrši prevoz putnika.
Opština Paraćin je preko JP Direkcija za izgradnju, otpočela sa procedurom dobijanja potrebnih odobrenja na zakonom propisan način, te je Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe lučka kapetanija Smederevo, propisalo tehničke uslove koje opština Paraćin mora da ispuni da bi mogla da izgradi skelski prelaz, i to je jedini ispravan na zakonu zasnovan put za izgradnju skelskog prelaza, postavljanje skele i vršenja prevoza putnika kao delatnost koju opština Paraćin mora da organizuje“ navodi se u saopštenju šefa Odseka komunalne inspekcije Službe za inspekcijske poslove, Dalibora Bajkića.

Mi smo kontaktirali nadležnu državnu inspekciju i očekujemo dopis Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u vezi sa ovim problemom i pokušajem nelegalnog puštanja u rad skele. Opština Paraćin radi na obezbeđivanju procedura i zakonskih okvira za rešavanje ovog problema.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime