Listi „Saša Paunović- Sigurno napred za Paraćin!“ skoro 70 posto podrške

0

Lista „Saša Paunović- Sigurno napred za Paraćin!“ nastavlja da sprovodi anketu na području grada. Anketa je komunalnog karaktera i sprovodi se metodom direktnog kontakta sa građanima („od vrata do vrata“).
Prema dosadašnjem uzorku od 4.737 kontaktiranih domaćinstava rezultati su sledeći:
1. Od 3.098 građana koji su pristali da rade anketu 2.155, odnosno 69.5% građana dalo je podršku sprovođenju „Programa za Paraćin 2016-2020.god“
2. Od 4737 građana koji su bili u svom domaćinstvu u trenutku kada je rađena anketa, dakle računajući i one koji iz raznih razloga nisu imali vremena za anketiranje, ovaj procenat podrške je 45.6%
3. Ovo je za 50% veća podrška listi nego 2016. godine.
4. Prosečna ocena rada lokalnih službi je 3,74. To znači da je poverenje građana u rad lokalnih službi u porastu.

Na osnovu odgovora na pitanja iz ankete možemo zaključiti sledeće:
– 89,80% građana smatra da je nezaposlenost najveći problem u Srbiji.
– 40,48% nije informisano da je švedska kompanija „Rimaster“ počela sa radom u Paraćinu i da planira zapošljavanje do 1000 radnika.
– 43,74% građana ne zna da je u toku realizacija projekta poboljšanja vodosnabdevanja . U toku je realizacija rekonstrukcije glavnog cevovoda od Izvora do Paraćina kao i izgradnja 6 novih bunara, a vrši se i rekonstrukcija vodovodne mreže u velikom broju gradskih ulica.
– 94,74% građana je informisano o izgradnji novog sistema odbrane od poplava. Radovi uključuju i proširivanje postojećih parkovskih površina i izgradnju novih staza za šetnju.
– 39,54% građana je informisano da je u toku realizacija projekta dogradnje i rekonstrukcije svih objekata u Zdravstvenom centru. Vrednost projekta je oko 600 miliona dinara
– Iako su neki radovi u toku, samo 48,69% građana informisano je o izgradnji ili rekonstrukciji 24 gradskih i prigradskih ulica. Građani su naveli da je ovo jedan od prioriteta u gradu.
– Tek 41,22% građana upoznato je da predstoji rekonstrukcija 6 osmorazrednih škola kao i dogradnja objekta Centra za socijalni rad. Ovo je najveće ulaganje u školske objekte u poslednjih 30 godina
– Na zborovima građana i putem društvenih mreža veliki broj građana dao je predlog za izgradnju fontane u centru grada. Tek 66,04% građana informisano je o izgradnji novog trga sa fontanom čiji se radovi privode kraju.
– Na zahtev građana koji su ukazali na problem parkiranja, planira se proširenje 3 parkinga u gradu . Tek 40,22% građana zna da se planiraju radovi na proširenju parkinga. Započeta je i razrada idejnih rešenja za izgradnju višespratne garaže u centru grada.
Analizom rezultata ankete zaključuje se:
1) Stanovnici opštine Paraćin su zadovoljni sprovođenjem „Programa za Paraćin 2016 – 2020.god.“
2) Stanovnici nisu u dovoljnoj meri informisani o radu lokalne samouprave
3) Lista „Saša Paunović- Sigurno napred za Paraćin!“ ima ogromnu podršku građana i tu nema dileme!
4) Građani prepoznaju da izborna lista „Saša Paunović- Sigurno napred za Paraćin!“ ispunjava zadata obećanja kako bi građani Paraćina imali što lepši i kvalitetniji život i zato će sasvim sigurno pobediti na sledećim lokalnim izborima!

Anketa je rađena i u većem broju seoskih mesnih zajednica.

U Drenovcu kontaktirano je 64.05% domaćinstava, a podršku listi dalo je 62.8% anketiranih, odnosno 49.07% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Izvoru kontaktirano je 58.01% domaćinstava, a podršku listi dalo je 67.78% anketiranih, odnosno 58.09% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Glavici kontaktirano je 53.92% domaćinstava, a podršku listi dalo je 61.54% anketiranih, odnosno 55.70% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Čepuru kontaktirano je 48.11% domaćinstava, a podršku listi dalo je 58.11% anketiranih, odnosno 48.31% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Šavcu kontaktirano je 43.85% domaćinstava, a podršku listi dalo je 72.06% anketiranih, odnosno 59.76% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Krežbincu kontaktirano je 51.11% domaćinstava, a podršku listi dalo je 73.44% anketiranih, odnosno 68.12% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Busilovcu kontaktirano je 62.05% domaćinstava, a podršku listi dalo je 75.22% anketiranih, odnosno 70.25% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Zabregi kontaktirano je 76.98% domaćinstava, a podršku listi dalo je 71.79% anketiranih, odnosno 57.73% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Donjoj Mutnici kontaktirano je 48.30% domaćinstava, a podršku listi dalo je 60.00% anketiranih, odnosno 51.56% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

U Golubovcu kontaktirano je 65.00% domaćinstava, a podršku listi dalo je 55.55% anketiranih, odnosno 51.28% računajući i one koji nisu želeli da rade anketu a bili su kod kuće u trenutku anketiranja.

(Medijski sadržaj je nastao realizacijom projekta „Paraćin iz svakog ugla“ koji sufinansira opština Paraćin)

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime