KOMŠIJE KAŽU DA JE NASILNIK UBIO 100 KONJA DO SADA! (VIDEO)

1

Konj kojeg je u toku jučerašnjeg dana tukao Slobodan Milosević u centru Jagodine, nalazi se kod Saše Simića iz sela Končarevo koji i jeste vlasnik konja. On je Slobodanu konja dao a trebalo je da mu plati 400 evra do januara. Policijska uprava u Jagodini saopštila je danas da je podnela krivičnu prijavu protiv njega „zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinje“.

konj 10

„Dođite u Dobru vodu gde Slobodan živi, sve će komšije da vam kažu isto. Izbatinao je on sto konja do sada, a kada ih ubije batinama on ih da nekim ljudima za kučiće. I tako godinama unazad. On je otac troje dece! Srećom sva su mu deca oduzeta i smeštena u hraniteljske porodice. Malo mu je bilo šta je sve napravio juče u Jagodini nego je otišao da prijavi krađu konja kada je inspekcija konja odvela kod vlasnika u Končarevo. I ne smao to, on je iz Veterinarske stanice oteo konja i odveo pa je rekao policiji da je samo uzeo konja da ode do bolnice. Zakon mora da zabrani čuvanje životinja ovakvom čoveku!“ kaže jedan od komšija Miloševića koji je zamolio da ostane anoniman kako ne bi imao probleme, a koga smo kontaktirali telefonom.

U toku današnjeg dana veterinarski inspektor je izvršio službenu kontrolu objekta u kojem se drži zivotinja sada.

„U toku kontrole u objektu je zatečeno devet konja i dva ždrebeta, uglavnom manjih teglećih rasa, bosanski barut. Objekat se nalazi van naseljenog mesta na njivi vlasnika konja u selu Končarevo. Objekat je zidan čvrstim materijalom sa tri strane dok je četvrta strana gde se nalaze jasla otvorena, pod je od betona. U toku kontrole u jaslima je zatečena hrana kod svih životinja. Životinje se napajaju vodom iz bunara, ručno. Vlasnik je rekao da ima nameru da sprovede vodu u sam objekat gde će na svakom mestu biti automatske pojilice. Kontrolom je konstantovano da vlasnik nije sproveo obeležavanje životinja na infektivnu anemiju konja za sta mu je potpisivanjem resenja dat rok. S obzirom da životinje imaju dovoljno prostora koji je prekriven slamom, imaju hrane i vode njihova dobrobit nije ugrožena, navodi se u rešenju veterinarske inspekcije prilikom pregleda objekta gde je konja SADA smešten.

Kod zlostavljanog konja primećeno je da ima otok na zadnjoj desnoj nozi, te je vlasniku rečeno da potraži pomoć veterinara. Što se tiče zlostavljača njega će, pretpostavljamo gonjiti tužilaštvo i policija, to je njihov posao ali će mediji nastaviti da prate ovaj slučaj.

KAKO ZABRANITI ČUVANJE ŽIVOTINJA ZLOSTAVLJAČU?

Na osnovu zakona o prekrsajima clan 66. Oduzimanje životinja i zabrana držanja životinja

Član 66
Oduzimanje životinja od vlasnika ili držaoca koji je oglašen odgovornim za prekršaj iz oblasti zaštite dobrobiti životinja izriče se radi sprečavanja učinioca prekršaja da ponovi prekršaj, odnosno na drugi način da nastavi da ugrožava dobrobit životinja.

Sud koji je doneo presudu odrediće u skladu s posebnim propisima da li će se oduzeta životinja predati nadležnom prihvatilištu za životinje ili zainteresovanoj organizaciji.

Propisom kojim se određuje prekršaj može se predvideti obavezno izricanje zaštitne mere oduzimanja životinja.

Zabrana držanja jedne, više, odnosno svih vrsta životinja licu koje je oglašeno odgovornim za prekršaj iz oblasti zaštite dobrobiti životinja izriče se radi sprečavanja učinioca da ponovi prekršaj, odnosno na drugi način da nastavi da ugrožava dobrobit životinja.

Ova mera može se izreći u trajanju od jedne do tri godine računajući od izvršnosti presude.

Licu kome je pravnosnažnom presudom izrečena mera zabrane držanja životinja, a koji postupi protivno zabrani iz stava 1. ovog člana izreći će se sankcija po propisu kojim je predviđen prekršaj za koji je izrečena ova mera.

Propisom kojim se određuje prekršaj može se predvideti obavezno izricanje zabrane držanja svih, odnosno pojedinih vrsta životinja kao trajne zaštitne mere.
 
 
 
 

 

1 KOMENTAR

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime