Danas će doći do prekida u vodosnabdevanju potrošača iz sela Ribara u periodu od 10-16 časova zbog ugradnje elektro-magnetnog merača protoka u sklopu izvođenja radova na izgradnji SCADA-sistema.

Nema komentara