JP „STANDARD“ obaveštava korisnike komunalnih usluga da su se pojavila lica koja se lažno predstavljaju kao čitači vodomera, te vas na taj način upozoravamo i obaveštavamo  da lica zadužena za čitanje vodomera imaju legitimaciju  JP Standard-a.

Nema komentara