Zbog proboja magistralnog toplovoda bez grejnja će biti svi potrošači u naselju „Strelište“ i zgradama „Plavuša“ u Jagodini.

Nema komentara