Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihailovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u političko-ideološkom procesu komunističkog režima 1946. godine.

Sudija Aleksandar Trešnjev rekao je da je sud usvojio zahtev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihailović 15. jula 1946. godine bio osuđen na smrt, a dva dana kasnije streljan.

Na ovu odluku, shodno Zakonu o rehabilitaciji ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Objavljivanje presude prati veliki broj medija, kao i publike.

Ispred Višeg suda je ogromna gužva, i svi zainteresovani nisu uspeli da uđu u sudnicu. Policija je sprovela tri pripadnice ogranizacije  „Žene u crnom“, a u sudnicu je pokušao da uđe i generalni sekretar „Obraza“ Mladen Obradović. U sudnici su prisutni princ Aleksandar Karađorđević i lider SRS Vojislav Šešelj.

Mihailović inače nema grobno mesto.

U nedostatku drugih dokaza o Mihailovićevoj smrti, rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu 2013. godine kao datum smrti Mihailovića utvrđen je 17. jul 1946. godine, pošto je sud utvrdio da je tog datuma streljan.

Nema komentara