Na sednici Skupštine grada Jagodina usvojena je Odluka o pomoći za namirivanje pogrebnih troškova u slučaju smrti člana porodice sa prebivalištem na teritoriji Jagodine najmanje dve godine do tog trenutka. Pomoć i za tu namenu iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Nema komentara