Elektrodistribucija Srbije obaveštava potrošače sa konzuma ED Jagodina da je promenjen broj za prijave kvarova. Umesto broja 224 999  novi broj za prijave je 8224 999.

Nema komentara