Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini u školskoj 2018/2019. ima za cilj da kandidate dodatno osposobi za polaganje prijemnog ispita.

Pripremna nastava je besplatna.

Realizuje se od 24. marta do 9. juna 2018. godine.

Obuhvata sadržaje iz oblasti koje se polažu na prijemnom ispitu na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Kandidati se mogu opredeliti za pohađanje celokupne pripremne nastave koja obuhvata časove iz Osnovne pismenosti, Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, ili za pojedine oblasti tj. grupu predavanja.

Detaljnije: http://www.pefja.kg.ac.rs/prijemniispit.html

Nema komentara