Na benzinskoj pumpi „Avia Bagrdan“ koja je u sastavu poslovnog sistema „Mihajlović“ staju azilanti koji prolaze kroz Srbiju. Danas iz restorana ove pumpe stiže fotografija na kojoj se vidi kako bebe leže na stolu gde jedna drema a okolo njih su deca kojoj su bebe privukle pažnju.

Nema komentara