VIŠI SUD U JAGODINI POTVRDIO PRAVO BANKE NA NAPLATU TROŠKOVA

1

Udruženje banaka Srbije, povodom presude Apelacionog suda u Beogradu 14. decembra prošle godine, kojom se naplata naknade troškova obrade kredita od strane banke oglašava ništavom i nalaže tuženoj banci da primljeni iznos na ime ove naknade vrati korisniku kredita, saopštilo je da je ništavost odredbe ugovora o kreditu o naplati naknade troškova za obradu kredita, prema dostupnom tekstu, „utvrđena samo u tom jednom konkretnom slučaju koji se ne primenjuje na sve ostale slične slučajeve“.

„Rečeno potvrđuje i pravosnažna presuda Višeg suda u Jagodini od 5. decembra 2017. godine u istovrsnom predmetu spora, koja presuđuje nešto potpuno suprotno i potvrđuje pravo banke na naplatu naknade ovih troškova“, naveo je UBS.

U saopstenju se kaže da su „odredbe zakona kod propisivanja prava banke na naplatu ovih troškova jasne“.

Prema dostupnom tekstu obrazloženja presude, ističe se, osnov za ništavost predmetne odredbe ugovora nađen je u članu 1065. Zakona o obligacionim odnosima koji uređuje pitanje pojma ugovora o kreditu i u tom kontekstu navodi kamatu, ali već u članu 1066. istog zakona, stav 2 propisuje sadržaj ugovora o kreditu i to njegov iznos, uslove davanja, korišćenja i vraćanja kredita.

„Očito je da se ovde predmetnom presudom stvara pravna nesigurnost kod rešavanja ovih slučajeva, stvara negativna klima prema bankama i podstiču nerealna očekivanja“, smatra UBS.

Udruženje navodi da poseban segment ovog pitanja jeste osporavanje prava bankama da naknadu svojih troškova opredele procentualno od visine odobrenog kredita.

„Ovakvo, procentualno odmeravanje troškova, ničim nije zabranjeno u našoj zemlji, zasnovano je na uporednoj praksi zemalja regiona i Evrope i primenjuje se u domaćoj bankarskoj praksi duži niz decenija“, naveo je UBS u saopštenju koje je potpidai generalni sekretar Veroljub Dugalić.

Tanjug

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime