U BIRAČKI SPISAK UPISANO 7.000.095 BIRAČA

0

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije saopštilo je danas da je u birački spisak upisano 7.000.095 birača. Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da se u birački spisak upišu prvo na ćiriličnom pismu, a zatim na pismu svoje nacionalne manjine, pa tako u ovom trenutku u JBS ima 206.820 birača kojima je dvojako upisan podatak o imenu i prezimenu.

Građani Srbije sa pravom glasa mogu na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal, da provere da li su upisani u spisak.

Potrebno je da unesu jedinstveni matični broj – JMBG i ponove sigurnosni tekst sa slike, navodi se u saopštenju.

Ukoliko građanin nije upisan u birački spisak, a stekao je punoletsvo posle zaključenja Jedinstvenog biračkog spiska, odnosno 15 dana pre dana održavanja izbora, opštinske i gradske uprave su u obavezi da od trenutka kada se izbori raspišu sva lica koja pune 18 godina sa danom održavanja izbora, upišu u birački spisak.

Ukoliko građanin koji je postao punoletan utvrdi da opštinska ili gradska uprava to nije uradila, treba da se sa ličnom kartom ili izvodom iz matične knjige rođenih obrati opštinskoj upravi po mestu prebivališta i zatraži da bude upisan u spisak.

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, a to je 2. april, da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije podnesu zahtev da se u upiše spisak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.
(FoNet)

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime