Turistička organizacija Paraćina dobija adekvatan prostor

0

Na 303. sednici, Opštinsko veće je, uz tri redovne tačke dnevnog reda, kao dopunu za razmatranje dobilo još 7 predloga.

Obrazložen Nacrt Odluke o davanju na korišćenje prostorija Turističkoj organizaciji, kojom posle dve godine privremenog rada u prostorijama Poslovnog centra, dobija adekvatan prostor, u kom se planira otvaranje jedinstvenog turističkog infocentra, veće je uputilo Skupštini na usvajanje, kao dopunu.

U skladu sa Zakonom i Pravilnikom, Odeljenje za javne službe dostavilo je veću, ono nakon obrazloženja usvojilo Predlog Javnog obaveštenja organizacijama u oblasti sporta za odobravanje finansiranja godišnjih programa za 2020. godinu, kako bi sportske organizacije blagovremeno dostavile predloge svojih programa.

Kao dopune razmatrani, Skupštini su na usvajanje upućeni i predlozi 6 odluka, kojima se, u drugom krugu, u zakup na 10 godina, daje ukupno 64 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Zbog usklađivanja sa Zakonom o korišćenju javnih dobara, donetim decembra 2018. veću je na razmatranje dostavljen Predlog izmena Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Odlukom se i dalje regulišu takse za isticanje firmi na poslovnom prostoru, za držanje motornih vozila i sredstava za igru, dok će sve ostale biti regulisane posebnim aktom kao naknade, navedeno je u obrazloženju. Veće je prihvatilo predlog i uputilo nacrt na javnu raspravu, posle čega je donelo Rešenje o davanju saglasnosti za preuzimanje obaveza koje se odnose na plaćanje u više godine. Radi se o uobičajenoj proceduri dobijanja saglasnosti potrebne za raspisivanje javnih nabavki za sprovođenje projekata koji se finansiraju kroz nekoliko godina, pored ostalog, za nastavak izgradanje kanalizacije i uređenje trga sa fontanom, u centru grada.

(Tekst je nastao realizacijom projekta „Paraćin iz svakog ugla“ koji sufinansira opština Paraćin)

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime