„Sigurno napred“ – Opstrukcija i na najnižim nivoima

0
Odbornici odborničkih grupa „Sigurno napred“ i „Zajedno za Srbiju“ nisu dobili pismo koje su uputila udruženje „Odbranimo planinu Babu“ i „Pridruži se“, navodi OG „Sigurno napred“ u Paraćinu.
„Ko to u opštini odlučuje koja će pisma proslediti odbornicima i kada? Ko se to usuđuje da traži od građana da predaju pisma u otvorenim kovertama? Ko se usuđuje da naruši tajnost pisma upućenog odborniku ili bilo kom javnom funkcioneru koja je garantovana Ustavom ove zemlje (a i kršenje tog prava predstavlja krivično delo)?
Obavestio sam u ime odborničkih grupa navedena udruženja i opštinsku upravu da:
1. Mi, odbornici odborničkih grupa „Sigurno napred“ i „Zajedno za Srbiju“: insistiramo da niko ne sme da čita našu poštu i tražimo da nam se pošta upućena preko opštinske pisarnice (po uputstvima sekretrke skupštine opštine) MORA DOSTAVLJATI U ZATVORENOJ KOVERTI. Skandalozno je da opštinska vlast želi da bude upoznata sa sadržajem pisama koja su nama namenjena, ucenjujući građane da dostavljaju pisma u otvorenoj koverti, direktno suprotno Ustavu Srbije i kažnjivo po članu 142. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
2. Ovakvo postupanje je suprotno i Uputstvu o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave pa ćemo se zbog toga obratiti nadležnoj upravnoj inspekciji.
Naravno, kao i uvek kad ste strpljivi i čekate da institucije odrade neku banalnu stvar za koju zaposleni tamo primaju platu, pa se to ne desi ni kad se rok za njihovo postupanje po propisima prekorači pet – šest puta, ništa drugo nam i ne preostaje nego da naša prava branimo kako zakon nalaže. Zato smo podneli prijavu upravnom inspektoru, a evo teksta prijave:
„Odbornici odborničkih grupa „Sigurno napred“ i „Zajedno za Srbiju“ obavešteni su putem društvenih mreža da su im članovi udruženja „Pridruži se“ i „Odbranimo planinu Babu“ uputili pisma putem pisarnice opštinske uprave, a prema uputsvu Dragane Kostić, sekretarke skupštine opštine, koje im je i pismeno dostavljeno i takođe objavljeno na društvenim mrežama.
Takođe smo informisani ovim putem da je opštinska uprava tražila da pisma namenjena odbornicima budu dostavljena u OTVORENIM KOVERTAMA.
S tim u vezi navodim sledeće:
1. Sumnjamo da je ovakvim postupanjem načinjeno krivčno delo opisano u članu 142. krivičnog zakonika stav 3.
„Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki
Član 142
(1) Ko neovlašćeno otvori tuđe pismo, telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili pošiljku ili na drugi način povredi njihovu tajnost ili ko neovlašćeno zadrži, prikrije, uništi ili drugom preda tuđe pismo, telegram ili drugu pošiljku ili ko povredi tajnost elektronske pošte ili drugog sredstva za telekomunikaciju,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko saopšti drugom sadržinu koju je saznao povredom tajnosti tuđeg pisma, telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili pošiljke ili se tom sadržinom posluži.
(3) Ako delo iz st. 1. i 2. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,
kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.“
2. Kako nam pošta nije dostavljena ni dve nedelje od kako je predata na pisarnicu opštinske uprave (kako je objavljeno na društvenim mrežam) smatramo da je došlo i do kršenja propisa koji se odnose na rad opštinske uprave a odnose se na kancelarijsko poslovanje, prijem pošte i prosleđivanje pošte. (UPUTSTVU O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE („Sl. glasnik RS“, br. 10/93, 14/93 – ispr., 67/2016 i 3/2017))
3. S tim u vezi podnosimo prijavu nadležnom upravnom inspektoru zahtevajući da uspostavi zakoniti rad uprave, navodeći da osim što su samovoljom činovnika prekršeni propisi koji se odnose na tajnost pošiljke, dovedeni u zabludu građani koji žele da upute pisma javnim funkcionerima i otkrivena komunikacija za koju građani očigledno nisu želeli da bude dostupna drugim licima, u ovom slučaju imamo i sumnju da se cenzuriše komunikacija između građana i javnih funkcionera i da se pošta dostavlja selektivno ili van svih rokova koji su predviđeni propisima.
Tražićemo da upravni inspektor proveri svu primljenu poštu u poslednjih godinu dana, pošto posle ovog slučaja za koji smo saznali preko društvenih mreža, sumnjamo da su i druge pošiljke namenjene odbornicima na sličan način završavale u opštinskoj upravi i nisu dostavljene odbornicima.
4. Zahtevamo da nam se pošta na naše ime, upućena službeno, putem opštinske pisarnice, prema uputstvu službenika opštine, dostavlja u ZATVORENIM KOVERTAMA, jer ne želimo da bilo ko bude upoznat sa sadržajem komunikacije koja je nama namenjena.
Za odborničke grupe „Sigurno naped“ i „Zajedno za Srbiju“
Saša Paunović
Šef odborničke grupe“
Prethodni tekstRistić: I dalje nema nikakvih odgovora od strane paraćinske opštine
Sledeći tekstNasilnička vožnja na ulicama

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime