OPŠTINA SVILAJNAC: DIREKTORKA VRTIĆ DOVELA U NEZAPAMĆENO TEŠKU SITUACIJU

0
Opština Svilajnac oglasila se povodom pisma koje je v.d. direktorka vrtića „Dečja radost“ u ovom gradu uputila Infocentrali a gde je navela da je trpela pritiske i pretnje. Njeno pismo usledilo je posle potvrde predsednika Opštine Svilajnac da je poreska uprava blokirala račun vrtića a da je budžetska inspekcija protiv Mojsović podnela prijavu
 
„Opština Svilajnac oštro osuđuje neosnovane informacije iznete u medijima, od strane vršioca dužnosti direktora PU „Dečja radost“ Svilajnac, Daliborke Mojsović. Posle dužeg obmanjivanja javnosti putem medija i društvenih mreža, o poslovanju i stanju u ovoj ustanovi, dužni smo da iznesemo činjenično stanje. Opštinska uprava opštine Svilajnac je pre svega državna institucija koja posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije i isto zahteva od svih ustanova čiji je osnivač.
Od dana kada je preuzela vršenje dužnosti direktora, gospođa Mojsović je odbijala da sarađuje sa organima jedinice lokalne samouprave, koja je i osnivač Predškolske ustanove, što je protivno članu 126 stav 4 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Iako je prema pomenutom Zakonu bila u obavezi, Daliborka Mojsović nije nastavila sa sprovođenjem Konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za 10 radnika, raspisanog 11.03.2020. godine. Pomenuti Konkurs je u skladu sa dopisom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 600-01-00003/2019-24 od 10.12.2019. u kome je između ostalog navedeno i sledeće: “Zahtevi za zapošljavanje na neodređeno vreme mogu se podneti za osobe koje su već zaposlene na određeno vreme, ili radno angažovane po drugim osnovama u toj Predškolskoj ustanovi i vrši se redosledom od najduže zaposlenog do najkraće zaposlenog u isključivo toj Ustanovi“. Zbog proglašenja Vanredne situacije u Republici Srbiji nije bilo moguće da se Konkurs spovede sve do ukidanja iste. Kada su se stekli uslovi za nastavak sprovođenja Konkursa na čelo Ustanove dolazi Daliborka Mojsović koja odbija da nastavi sa sprovođenjem Konkursa. Obrazloženje za nesprovođenje Konkursa v.d. direktora nalazi u tome da joj dodatni radnici nisu potrebni, o čemu daje i pismenu izjavu, da bi u septembru 2020. zaposlila 6 radnika suprotno članu 155 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, mimo saglasnosti osnivača i u suprotnosti sa pomenutim dopisom Ministarstva. Budžetska inspekcija je nakon kontrole ustanovila da je došlo do kršenja propisa iz oblasti budžetskog sistema i podnela prekršajnu prijavu protiv v.d. direktora. Posledica ovakvog nalaza budžetske inspekcije je da je v.d. direktora nezakonito preuzela obaveze na teret budžeta, kao takve nisu mogle da se isplate iz budžeta opštine, već su pale na teret Predškolske ustanove. Zato je poreska uprava privremeno blokirala račun Predškolske ustanove, što je rezultiralo time da SVI zaposleni nisu imali socijalno i zdravstveno osiguranje duže od mesec dana.
Iz navedenog je jasno da je nastali problem sa zdravstvenim osiguranjem zaposlenih isključivo posledica nepropisnog postupanja v.d. direktora što je ustanovljeno ne samo nalazima budžetske inspekcije, već i kontrolom nadležne prosvetne inspekcije.
Naime, prosvetna inspekcija je utvrdila niz drugih nepravilnosti u radu Predškolske ustanove. Jedna od njih je nedostavljanje na vreme finansijskog plana, kao sastavnog dela Godišnjeg plana rada, zbog čega je došlo do kašnjenja sa usvajanjem istog. Mojsović je vaspitače usmeno raspoređivala bez zaključenja aneksa ugovora o radu, deci predškolskog uzrasta u izdvojenim odeljenjima nije omogućeno da pohađaju pripremni predškolski program koji je obavezan u zakonskom trajanju od 4 sata dnevno. Zbog loše organizacije poslovanja, učestalog premeštanja vaspitača među grupama, žalili su se i roditelji dece koja pohađaju ovu ustanovu na trećoj sednici Saveta roditelja održanoj 22.01.2021. godine. Zatim, nije informisala zaposlene i roditelje o obavezi izbora njihovih predstavnika u Upravni odbor, nije donela zvaničan raspored radnog vremena, nije uručila Rešenje o normi neposrednog rada vaspitača u okviru radne nedelje, operativni planovi koje je dostavljala Školskoj upravi i Kriznom štabu razlikuju se.
Osim svega navedenog, duže od 4 meseca bila je u sukobu interesa vršeći istovremeno funkciju direktora i funkciju odbornika u Skupštini opštine Svilajnac, što je protivno članu 56, stav 1, Zakona o sprečavanju korupcije.
Zbog svega navedenog prosvetna inspekcija naložila je v.d direktora niz mera kroz nekoliko Zapisnika o vanrednom ispekcijskom nadzoru, od kojih nijedna nije sprovedena.
Rukovodstvo opštine Svilajnac duže vreme ne može da uspostavi normalan proces i zakonitost rada vrtića i pored više sastanaka između opštinskog rukovodstva i Daliborke Mojsović, odluka Upravnog odbora, redovnih kontrola prosvetnog inspektora. Do sada su podnete tri prekršajne prijave od strane prosvetne inspekcije.
Uz sve navedene i još mnoge druge nepravilnosti moramo da naglasimo da je opština Svilajnac izmirivala svoje obaveze prema ovoj Ustanovi koje su bile u skladu sa zakonom. Samo u 2020. godini opština Svilajnac finansirala je obaveze PU „Dečja radost“ u iznosu od oko 100 miliona dinara. Smatramo da je bitno da podsetimo javnost da je prethodnih godina lokalna samouprava uložila, pripremila dokumentaciju za projekte i konkurisala kod više institucija kako bi obezbedila skoro milion eura koje su uložene u opremanje, izgradnju i rekonstrukciju objekata ove predškolske ustanove.
Da li iz neznanja ili po nečijim instrukcijama, v.d. direktora Daliborka Mojsović svako ukazivanje na nepoštovanje Zakona predstavlja kao pretnju i pritisak. Dovela je ovu ustanovu u nezapamćeno tešku situaciju, koja za posledicu ima i nezadovoljstvo zaposlenih, što se može odraziti i na vaspitno-obrazovni rad sa decom. Sve nadležne institucije obaveštene su o nepravilnostima u radu ove ustanove. Na žalost naneta je nenadoknadiva šteta reputaciji našeg vrtića koji je važio za jednu od najboljih predškolskih ustanova u zemlji“ navodi se u saopštenju Opštine Svilajnac. 
Inače kroz adaptaciju, izgradnju i opremanje predškolskih ustanova u Svilajncu, Fonadacija Novak Đoković uložila je više od 470.000 evra. Ovaj vrtić bio je ponos Svilajnca.

Prethodni tekstU SREDU, 10. FEBRUARA KREĆE REVAKCINACIJA GRADJANA JAGODINE
Sledeći tekstDerbi Mozzartovih šampiona – novi dresovi stigli u Paraćin

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime