ODRŽANA PRVA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O LOBIRANJU

0

U utorak 17. aprila 2018. u Palati Srbije u organizaciji Ministarstva pravde održan je okrugli sto o prvom Nacrtu zakona o lobiranju. U prepunoj sali u prisustvu predstavnika ministarstava, predstavnika Advokatske komore Srbije, Društva lobista Srbije kao i članova nevladinih organizacija i privrednika vodila se dvoipočasovna javna rasprava. Cilj javne rasprave je bio predstavljanje Nacrta zakona o lobiranju, kao i unapređenje predloženog teksta iznošenjem predloga, primedbi i sugestija, kroz diskusiju učesnika.

Nacrtom zakona o lobiranju teži se uspostavljanju javnog normativnog okvira u oblasti lobiranja u Republici Srbiji i zaštiti javnog interesa povećavanjem javnosti rada organa državne uprave , jačanjem integriteta i odgovornosti lobiranih lica koja obavljaju javne funkcije i podizanjem poverenja građana u proces donošenja odluka.

Nakon otvaranja skupa gde je odmah postavljeno ključno pitanje da najpre treba jasno definisati termin `lobiranje`, okupljenima se obratio Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije `Transparentnost`. Spasić je izjavio da treba odati priznanje Ministrastvu pravde što pokreće pitanje i da će spovođenje Zakona o lobiranju urediti oblast lobiranja gde će postojati jasna definicija ko je naručilac, ko ima licencu za lobiranje i koliko košta ta usluga. Takođe je naglasio da se prvenstveno treba bazirati na javnom interesu citirajući Član 7 Nacrta zakona da je lobirano lice dužno da spreči nastanak štetnih posledica po javni interes koje mogu nastati usled lobiranja.

Iz nevladinog sektora skupu je prisustvovao i dr sci. med. Hristos Aleksopulos član upravnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji, koji je istakao da je lobiranje danas neizbežan proces u svim razvijenim demokratijama. `Ovaj složeni sistem formirao se iz potrebe za posredovanjem i ostvarivanjem specifičnih regionalnih, nacionalnih i društvenih interesa najpre unutar evropskih institucija. Sporovđenjem Zakona o lobiranju biće uređena oblast lobiranja u Srbiji i to među prvim državama u regionu što je siguran i brži korak ka Evropi` izjavio je dr Aleksopulos. Dodavši da uz podršku nacrta kao što je ovaj Vlada i predsednik motivišu ministarstva i ostale organizacije da rade na tome da Srbija ide napred na više sektora.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime