NUNS: NEBOJŠA STEFANOVIĆ OZBILJNO UGROZIO UGLED MUP-A

0

Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je MUP da u potpunosti sprovede preporuke zaštitnika građana i onemogući zloupotrebu ovlašćenja svih pripadnika ministarstva, uključujući i ministra.

Zaštitnik građana Saša Janković objavio da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na nepravilan način, ali ne prisluškivanjem novinara, došao do informacija kada je u januaru izjavio „da će se u javnosti povesti priča o praćenju jedne novinarke“.

U saopštenju, NUNS je ocenio da su u izveštaju zaštitnika građana uočene nezakonitosti u radu MUP-a i potvrđene sumnje da su prema novinarima sprovođene mere i postupci koji narušavaju njihova građanska i profesionalna prava.

„Nedopustiva je praksa da službenici MUP-a do informacija o aktivnostima novinara dolaze na način opisan u izveštaju zaštitnika građana jer je to u suprotnosti sa osnovnim pravnim i demokratskim načelima svakog modernog društva i predstavlja relikt prošlih vremena“, ocenio je NUNS.

To novinarsko udruženje upozorilo je da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, saopštavanjem neproverenih, poluistinitih i neformalnih informacija, pribavljenih na nezakonit način, kao službenih podataka, ozbiljno ugrozio ugled MUP-a.

Kako je ocenio NUNS, Stefanović je prekršio i Ustavom garantovano pravo građana na istinito, potpuno i objektivno informisanje.

U postupku kontrole MUP-a, zaštitnik građana je utvrdio da su informacije koje je Stefanović izneo na Radio-televiziji Srbije (RTS) pribavljene na nepravilan način i van nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova.

Stefanović je na RTS-u u januaru rekao da će se povesti priča o praćenju jedne novinarke, a takođe je najavio da će se „predsednik jednog novinarskog udruženja pojaviti u javnosti i to reći „kao jednu skandaloznu stvar“.

Nakon toga predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradović izjavio da će NUNS podneti prijavu protiv ministra Stefanovića kako bi se utvrdilo kako je došao do saznanja da će biti objavljene informacije da je policija pratila jednu novinarku.

Ubrzo posle Obradovićeve izjave, Nemanja Pantić iz Odeljenja za medije i komunikacije MUP izjavio je da je on ministru preneo informaciju o praćenju novinara i da je za nju čuo u novinarskim krugovima.

Zaštitnik je saopštio da je kontrolom utvrđeno da „prisluškivanja nije bilo, već su informacije o (zakonitim) namerama određenih novinara koje je ministar javno prezentovao pribavljene na drugačiji način, nepravilno i van nadležnosti MUP“.

Zaštitnik je utvrdio da je Pantić nezvanično prikupio saznanja o namerama novinara i novinarskih udruženja, što nije u opisu njegovog radnog mesta i van delokruga i nadležnosti MUP-a, kao i da je ministar neformalna, neproverena i poluistinita saznanja na RTS-u saopštio kao da se radi o službenim podacima MUP-a.

On je preporučio da MUP obezbedi da u kabinetu ministra nijedan zaposleni ne obavlja poslove koji nisu u delokrugu i nadležnosti MUP-a, kao i da kabinet ministra ustanovi i poštuje proceduru po kojoj će zaposleni u kabinetu podatke do kojih dođu saopštavati ministru u pisanoj formi, a izuzetno u slučaju hitnosti usmeno.

Zaštitnik je preporučio da MUP obezbedi da svaki zaposleni bude upoznat sa opisom poslova svog radnog mesta i poslova i zadataka svoje organizacione jedinice, kao i da nijedan zaposleni ne obavlja poslove koji nisu u delokrugu i nadležnosti ministarstva.

Preporučeno je i da ministarstvo u skladu sa zakonom preispita pravilnost odluke da akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta nosi oznaku tajnosti „Poverljivo“.

N1

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime