KOMS: Zemlji Srbiji je potrebna mladost, otvoreno pismo Vladi Srbije

0

Krovna organizacija mladih Srbije uputila je otvoreno pismo Ministarstvu turizma i omladine i Vladi RS sa zahtevima koji se tiču mladih.

„U trenutku kada svaka druga mlada osoba želi da živi u inostranstvu, kako bi osigurala sebi dostojanstven život i bolji životni standard, u Srbiji je oformljeno Ministarstvo za turizam i omladinu. Ovo je razočaralo značajan deo javnosti, mlade i one uključene u rad omladinskog sektora jer se godinama u nazad ističe potreba da država sistemski brine o mladima kroz rad samostalnog ministarstva.

Položaj mladih u državi, kao i uticaj udruženja mladih i za mlade i njihovih saveza, zavisi od toga koliko država sistemski ulaže u njih i razvoj omladinske politike. Mladima je na dijalozima sa institucijama obećan ubrzan proces izmene Zakona o mladima i usvajanje  Strategije za mlade do sredine januara 2022. godine, a nepunih godinu dana kasnije omladina u Srbiji nema Strategiju za mlade, novi Zakon o mladima, niti svoje ministarstvo koje bi osiguralo sistemsku brigu o mladima.

Zbog toga ne iznenađuju podaci koji pokazuju da mladi nemaju poverenja u institucije, niti postoji političar kom veruju. Mladi danas smatraju da je njihov uticaj na donošenje odluka veoma mali ili da ga uopšte nemaju, što im potvrđuju najnovija dešavanja oko imenovanja omladinskog predstavnika RYCO i pokazuju da državi nije u interesu da ravnopravno uključi mlade u donošenje odluka.

Do sada se za mlade kroz resorno ministarstvo izdvajalo svega 0,08% godišnjeg republičkog budžeta, dok je od ukupnog budžeta dosadašnjeg resornog ministarstva (Ministarstva omladine i sporta), samo 7,43% odlazilo je sektoru za omladinu, razvoj i sprovođenje omladinske politike.

Očekujemo zato da Vlada Republike Srbije, u partnerstvu sa predstavnicima mladih, unapredi omladinsku infrastrukturu, i da:

 1. u narednih godinu dana predloži Narodnoj skupštini Zakon o izmeni i dopuni Zakona o mladima ili novi Zakon o mladima;
 2. donese u što kraćem periodu Strategiju za mlade i prateći Akcioni plan;
 3. osigura godišnji rast budžeta za sprovođenje omladinske politike i finansijsku podršku omladinskom civilnom sektoru za sprovođenje Strategije za mlade i pratećeg Akcionog plana;
 4. osigura međusektorsku saradnju u razvoju politika od važnosti za mlade i u što kraćem periodu predloži usvajanje Zakona o radnim praksama, Zakona o volontiranju i drugih javnih politika u dogovoru sa mladima;
 5. se stara o ravnomernom razvoju lokalne omladinske politike.
 6. razreši imenovanog omladinskog predstavnika u RYCO i ponovi proces selekcije uz osiguravanje maksimalne transparentnosti i regularnosti procesa.

Od Ministarstva turizma i omladine očekujemo da:

 1. ne favorizuje jedan sektor na štetu drugog i da osigura da ne postoji disparitet u resursima sektora za omladinu u odnosu na sektor turizma;
 2. omogući kontinuiran rast i razvoj sektora za omladinu unutar ministarstva;
 3. pruži kontinuiranu programsku i finansijsku podršku subjektima omladinske politike za sprovođenje Strategije za mlade i drugih javnih politika od značaja za mlade;
 4. unapredi mehanizam finansiranja omladinske politike i osigura transparentno i odgovorno trošenje predviđenih resursa za sprovođenje omladinske politike;
 5. kreira nove i unapredi postojeće mehanizme zajedničkog odlučivanja mladih i donosilaca odluka i međusektorske saradnje, posebno Savete za mlade.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), kao zakonski prepoznat krovni savez, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u državi i zajednica 111 udruženja mladih i za mlade, ovim otvorenim pismom poručuje da omladinska politika mora biti prioritet države i da sektor za omladinu mora imati adekvatne ljudske i finansijske resurse kako bi sprovodio i razvijao omladinsku politiku, u partnerstvu sa mladima i njihovim legitimnim predstavnicima, poštujući principe i vrednosti ko-menadžementa.

Nadamo se da će rešavanje problema mladih u Srbiji konačno postati prioritet.

Podsećamo na Proglas preteče KOMS-a, Koalicije mladih Srbije iz 2005. godine i napore svih dosadašnjih generacija mladih koje su uticale da se osnuje sektor za omladinu, i to da je i dalje: Zemlji Srbiji potrebna mladost“ navodi se u otvorenom pismu.

 

Foto KOMS

Prethodni tekstSrbijagas objavio spisak najvećih dužnika – među njima u Toplana u Jagodini
Sledeći tekstFARMERI IZRAZILI SPREMNOST DA NA PRAVILAN NAČIN POSTUPAJU SA UGINULIM  ŽIVOTINJAMA, SADA JE SVE NA ONIMA KOJI TREBA DA ODGOVORE NA NJIHOV POZIV

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime