JAGODINA UNAPREĐUJE PRIVREDNI AMBIJENT

0

Odbornici Skupštine grada Jagodine su doneli odluku o rebalansu budžeta za 2016. , u kojoj se za unapređenje privrednog ambijenta izdvaja 40 miliona dinara više.

„Sredstva su namenjena otkupu zemljišta koje se ustupa stranom investitoru u svrhu unapređenja privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta“, stoji u obrazloženju odluke koju je potpisao predsednik Skupštine grada Dragan Marković – Palma.

Odbornici, su jednoglasno i bez diskusije, doneli i odluku da se planirani rashodi J.P Direkcija za izgradnju garda, u oblasti komunalne dealtnosti, povecahavaju za 60 miliona dinara za upravljanje otpadnim vodama, za uređenje i održavanje zelenih površina, za javnu rasvetu, održavanje groblja…

Za uređenje stambenih blokova obezbeđuje se 38 miliona dinara, a Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada za 2016. godinu, rashodi predškolskog vaspitanja povećavaju se za 1,5 miliona dinara a odnose se na funkcionisanje ovih ustanova, za usluge po ugovoru o delu i jubilarne nagrade zaposlenih.

Planirana sredstva u budžetu grada za 2016. godinu u iznosu 2,7 milijardi dinara se, ovom odlukom, povećavaju na 2,762 milijarde, dok se „planirana sredstva iz ostalih izvora finansiranja indirektnih korisnika budžeta sa 168,9 miliona dinara povećavaju na 184,5 miliona dinara“, stoji u odluci Skupštine grada, koja će „stupiti na snagu posle objavljivanja u ‘Službenom glasniku grada'“.

Broj zaposlenih u 2016. godinu, direktnih i indirektnih korisnika lokalnog budžeta u Jagodini je 765, na neodređeno vreme 660 i 105 na određeno vreme.

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime