GUVERNER NE MOŽE DA NE BUDE ODGOVORAN ZA POSLOVANJE NBS!

0

Ustavni sud Srbije oglasio je neustavnim član Zakona o Narodnoj banci Srbije koji isključuje odgovornost guvernera NBS i najbližih saradnika za štetu koja nastane u obavljanju poslova centralne banke.

Ukoliko dođe do promene člana Zakona zbog ove odluke koju je Ustavni sud doneo, a Službeni glasnik objavio 7. maja, guverner, viceguverneri, direktor Uprave za nadzor i drugi zaposleni moraće da odgovaraju za štetu koja nastane u obavljanju poslova NBS.

Prema sada važećoj odredbi Zakona, član 86b, predviđeno je da guverner i zaposleni budu odgovorni, ali samo ako se dokaže da nisu postupali u dobroj veri.

Prema tom članu, osim ako namerno nisu naneli štetu centralnoj banci, oni ne bi mogli odgovarati ni kada prestanu da obavljaju funkciju u toj instituciji, a NBS bi snosila troškove zastupanja tih osoba u sudskim i upravnim postupcima.

Dakle, Narodna banka bi snosila troškove i onima kojima je prestao radni odnos u toj instituciji.

Ako se u odgovarajućem postupku pravnosnažnom odlukom utvrdi da su te osobe pričinile štetu namerno ili krajnjom nepažnjom, oni su dužni da Narodnoj banci nadoknade troškove zastupanja, kao i iznos isplaćene štete u skladu sa zakonom.

N1

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime