Cesid – ova analiza: 72 odsto Paraćinaca smatra da grad i lokalne službe dobro funkcionišu

0

Pored zborova građana koji se svake godine najmanje jednom održavaju u svim gradskim i seoskim mesnim zajednicama Paraćina, kao i svakodnevne komunikacije sa građanima putem društvenih mreža, anketiranje je već drugu godinu zaredom omogućilo građanima da iznesu svoje mišljenje, kao i da daju svoje predloge i ocene rad lokalnih službi. Anketiranje su sproveli obučeni anketari koje je angažovalo udruženje građana “Građanski pokret – slobodan izbor“ čiji rad je finansiran sredstvima iz budžeta opštine Paraćin koja su odobrena putem konkursa za udruženja građana.

Analizu dobijenih rezultata je uradio Cesid iz Beograda.

U poređenju sa prošlom godinom kod građana je došlo do porasta optimizma, pa je tako 72% građana reklo da se stvari u Paraćinu kreću u dobrom pravcu. Građani su imali mogućnost da navedu po dva najveća problema sa kojima se prema njihovom mišljenju suočava opština Paraćin, pa kao i u ostalim gradovima/opštinama u Srbiji u kojima su rađene slične ankete smatraju da su nezaposlenost i loš životni standard najveći problemi.

Građani su bili slobodni da kažu čime su najmanje zadovoljni u Paraćinu. Redosled razloga zbog kojih Paraćinci iskazuju najmanje zadovoljstva se nije promenio u odnosu na prošlu godinu, pa su tako ponovo naveli i korito reke Crnice, a čije uređenje je u toku, zatim loš rad javnih ustanova koji velikim delom proističe zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, mentalitet ljudi, ali i problem sa nedostatkom parking mesta koji se nadamo da će biti rešen izgradnjom i proširenjem 3 parkinga u toku godine.

Paraćinci su u oblasti infrastrukture najzadovoljniji uređenjem centra grada. Najmanje, 47% anketiranih je zadovoljno rekonstrukcijom i asfaltiranjem postojećih gradskih ulica. Napomenuću da je ove godine u planu rekonstrukcija i izgradnja 24 ulica u gradu,zatim trotoarima u svom naselju ili ulici a koji se u 2019.nastavljaju na više lokacija u gradu. Takođe najmanje zadovoljstva je i uređenjem prilaza oko stambenih zgrada, što je opština prihvatila kao još jedan od prioriteta i nastavlja sa tim radovima – poslednji su bili u Vidovdanskoj i u ulici Cara Dušana.

Najznačajnija promena u zadovoljstvu građana kod komunalnih delatnosti pojavila se kod vodosnabdevanja, gde je za 25% porastao udeo građana koji su zadovoljni vodosnabdevanjem. Ova promena verovatno je nastala kao rezultat prevazilaženja krize koja je sada već godinama iza nas, ali i time što je u toku kopanje 6 novih bunara za vodu, kao i zamena glavnog cevovoda od Izvora do Paraćina.

Paraćinci su generalno zadovoljni stanjem objekata obrazovnih i zdravstvenih institucija, a natpolivična većina ispitanika zadovoljna je sa sva 4 elementa u ovoj oblasti.

Uopšteno, građani su zadovoljni kulturom i turizmom u Paraćinu, preko polovine ispitanika zadovoljno je sa 3 od 5 pojedinačnih elemenata u ovoj oblasti.

U oblasti sportske i omladinske politike lokalne samouprave, građani Paraćina iskazuju zadovoljstvo, pa je tako brojem sadržaja u hali sportova zadovoljno 87% građana, a uređenjem staza i parka na Borcu 82%. Naizgled najmanje pozitivan procenat zadovoljnih ispitanika – 52% je kod pružanja pomoći sportskim klubovima, gde treba imati u vidu da se iz budžeta opštine Paraćin finansira rad oko 60 sportskih klubova u gradu i selima.

Organizacijom sajma privrede zadovoljno je 81% ispitanika i taj procenat je ostao sličan kao i u prethodnom istraživanju, dok se rast zadovoljstva građana za 12% pojavio kod opremanja industrijske zone potrebnom infrastrukturom. Ova značajna promena rezultat je kontinuiranog ulaganja u asfaltiranje, vodovod, kanalizaciju, nove kablove za struju i dodatnu trafo stanicu za potrebe industrijske zone.

Posledica svega toga je da su već 17 preduzeća kupila parcele u industrijskoj zoni i da se i ove godine očekuje nastavak infrastrukturih radova na proširenju industrijske zone.

U oblasti saobraćaja skoro 2/3 građana zadovoljno je postavljanjem vertikalne i horizontalne signalizacije, a isto toliko ispitanika i organizacijom javnog prevoza. Brojem izgrađenih parkinga u centru grada zadovoljno je 43% ispitanika, ali se nadamo da će izgradnjom i proširenjem 3 parkinga u gradu ove godine taj procenat biti dosta veći.

Uslugama u šalter sali opštine, call centra i dostupnim informacijama o radu opštine zadovoljno je po 2/3 građana, dok je svojim učešćem u donošenju odluka o budžetu zadovoljno njih 54%, pa je upravo zbog toga anketiranje uvedeno kao još jedan vid učešća građana u planiranju budžeta.

Na kraju ankete, postavljeno je pitanje građanima da ocene rad lokalne samouprave ocenama od 1 do 5, pa je prosečna ocena 3,41 što se kotira kao izuzetno visoka ocena za ovakve vrste istraživanja. Osim toga, prosečna ocena je bolja u odnosu na istraživanje koje je rađeno prošle godine, što daje dodatni motiv lokalnoj samoupravi da nastavi sa radom i sa ovakvim vidom uključivanja građana u donošenje planova i odluka za naredni period.

 

(Medijski sadržaji nastali su realizacijom projekta „Paraćin iz svakog ugla“ koji sufinansira opština Paraćin)

Prethodni tekstNa Grzi postavljene hranilice za ptice
Sledeći tekstNa Sajmu zapošljavanja u Jagodini ponuđena 193 radna mesta

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime