Odbornici Skupštine grada Jagodina su izglasali na sednici koaj je juče održana, da svakom novorođenom detetu nezaposlenih roditelja sleduje po 200 evra u dinarskoj protivvrednosti, s tim što će ovaj vid pomoći dobijati nezaposlene trudnice i porodilje kojima je graviditet konstatovan u nadležnoj državnoj ustanovi – Domu zdravlja ili Opštoj bolnici u Jagodini. Takođe, trebalo bi da imaju prebivalište na teritoriji grada pod Belicom najmanje dve godine pre početka trudnoće ili porođaja, te da se nalaze u evidenciji lokalne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana od podnošenja zahteva za pomoć. I otac deteta bi trebalo da je evidentiran u NSZ.

Nema komentara