Od šest bivših republika velike Jugoslavije, danas najveću platu ima Slovenija, prosek je 1002,75 evra. Drugi su Hrvati koji imaju 728,92 evra a na trećem mestu su Crnogorci koji imaju 473 evra. Sledi Bosna i Hercegovina sa prosečnom platom od 423,87 evra. Srbija se nalazi na pretposlednjem mestu sa 381,26 dok je Makedonija na poslednjem mestu sa 352,47 evra.

Nema komentara