Radovi na novom mostu u selu Subotica teku punim intenzitetom, čemu pogoduju i vremenski uslovi. U toku je postavljanje drugog sloja asfalta na oba prilaza mostu, priprema mosta za postavljanje hidroizolacije i priprema korita za regulaciju Resave.
Novi most je dugačak 35, a širok šest metara i preduslov je za regulaciju reke Resave.

Nema komentara