Zamenica Poverenika za informacije od javnog značaja Stanojla Mandić izjavila je da većina opština i gradova u Srbiji, osim Novog Beograda i Jagodine ne održava svoje informatore o radu u celosti. Ona je kazala da takvo stanje sigurno ne odgovara potrebama gradjana, a kao jedan od glavnih problema je navela nedostatak nadzora.

– Od 11.000 organa javne vlasti, svega oko 3.000 njih ima zakonsku obavezu da objavi taj dokument – rekla je Mandić na skupu o borbi protiv korupcije i pojasnila da Poverenik nema nadzornu ulogu i ne može da preduzima mere u smislu odgovornosti organa. Nijedan zahtev sudiji za prekršaje nije podnet, a to jeste prekršaj” – rekla je ona i dodala da su u pojedinim slučajevima upravni inspektori samo konstatovali da informator postoji, pa nisu kažnjavali opštine uprkos tome što u informatoru nedostaje tri četvrtine informacija.

Prema njenim rečima, bilo je situacija i da su neke opštine taj dokument objavljivale nakon što im je Poverenik skrenuo pažnju, što pokazuje da mnogi ne prepoznaju značaj.

blic.rs

foto Media centar

Nema komentara