Sitne pažnje, ljubav prema bližnjima, zainteresovanost…to nas čini ljudima, a biti čovek je zarazna stvar!

Nema komentara