UDRUŽENJA TRAŽE PONAVLJANJE MEDIJSKOG KONKURSA U JAGODINI-KOMISIJA DODELILA 58.000 EVRA „KOPERNIKUSU“

0

Koalicija NUNS, NDND, Lokal pres i ANEM izrazila je sumnju da je novinarska komisija koja je donela odluku da oko 58.000 evra na Konkursu za sufinansiranje medijskih projekata u Jagodini, i koja je sredstva dodelila samo jednoj medijskoj kući – Kopernikus Radio Televiziji Jagodina d.o.o. poštovala odredbe zakona. Koalicija je zatražila ponavljanje konkursa za medijske projekte u Jagodini.

„Odlučeno je da svih 7.200.000,00 dinara, namenjenih za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini, dodeli jednom izdavaču – Kopernikus Radio Televiziji Jagodina d.o.o, i to na osnovu paušalnog i nedovoljno ubedljivog obrazloženja. U 2016. godini je raspisan konkurs ali tako da je iznos opredeljenih sredstava bio višestruko manji i da je opet isto preduzeće, u međuvremenu privatizovano od strane privrednog društva Kopernikus, dobilo sva sredstva. Naime, Kopernikus Radio Televiziji Jagodina d.o.o. je pomenuta sredstva dobio za tri projekta, pod naslovima „Na jagodinskim talasima“, „Jagodina i Pomoravlje iz dana u dan“ i „Jagodina i Pomoravlje iz nedelje u nedelju“, a preostalih osam izdavača, koji su takođe konkurisali sa svojim projektima, odbijeni su sa paušalnim i nedovoljno ubedljivim obrazloženjima da su ciljne grupe koje bi bile obuhvaćene njihovim projektima nesrazmerno male u odnosu na tražena sredstva i predložene projektne aktivnosti, odnosno da projektne aktivnosti koje su predložili ne ostvaruju javni interes na teritoriji Jagodine ili da nisu jasno precizirane, a bez navođenja konkretnih razloga zašto su programske celine tih izdavača nepodobne da ostvare javni interes u oblasti javnog informisanja.

Odluci je prethodilo formiranje komisije u koju nije imenovan nijedan od kandidata koje je predložila Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, a sama odluka sporna je po više osnova Naime, iako zakon dopušta mogućnost da izdavač više medija konkuriše na projektu za svaki medij posebno, indikativno je da je svih 7.200.000,00 dinara (nešto više od 58.000 evra) opredeljenih za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini dobio izdavač koji je donedavno bio u javnoj svojini,  što pobuđuje sumnju da je cela svrha projekta bila da se forma projektnog sufinansiranja zloupotrebi da bi se nastavilo sa praksom  subvencionisanja medija. Koalicija podseća da je nekadašnje Javno informativno preduzeće Novi Put, krajem septembra 2015. godine, prodato Kopernikus-u za 46.260 evra, a samo na jednom konkursu je novi vlasnik ovog izdavača dobio skoro 12.000 evra više od tog iznosa. Tako dolazi, u najmanju ruku, do čudne situacije, da građani, svojim novcem „vraćaju“ Kopernikusu sredstva koja je uložio u kupovinu Novog puta. Šturo i neubedljivo obrazloženje koje se svodi na prostu konstataciju da sva tri projekta istog izdavača ispunjavaju kriterijume konkursa, nažalost samo potvrđuje ovakvu konstataciju. Koalicija takođe podseća da u okviru mreže Kopernikus posluje i medij TV K::CN Svet Plus 3, koji je tokom predizborne kampanje 2012. godine označen kao izrazito pristrasan prema tada opozicionoj, a sada vladajućoj SNS, što je zabeleženo i u izveštaju tadašnje Republičke radiodifuzne agencije (sada Regulatornog tela za elektronske medije), što, nažalost ukazuje na nastavak prakse finansiranja pogodnih medija i „kupovine medijskog uticaja“ javnim novcem koja se nastavlja bez obzira na to ko se nalazi na vlasti.

Ovakva odluka, po svemu sudeći, krši i jedno od osnovnih načela Zakona o javnom informisanju i medijima, koje se odnosi na zaštitu medijskog pluralizma i zabrani monopola u oblasti javnog informisanja. Ako već zakon propisuje da je, radi omogućavanja građanima da formiraju sopstveno mišljenje o pojavama, događajima i ličnostima, neophodno obezbediti raznovrsnost izvora informacija i medijskih sadržaja, postavlja se pitanje zašto grad Jagodina sufinasira samo jednog izdavača, odnosno samo jedan izvor i, sudeći po nazivu projekata, sa uniformisanim sadržajima, a samo različitom dinamikom njihovog objavljivanja („Jagodina i Pomoravlje iz dana u dan“, odnosno „Jagodina i Pomoravlje iz nedelje u nedelju“).

Na kraju, posebno zabrinjava potpuno paušalno obrazloženje rešenja, te pozivanje na „male ciljne grupe koje bi bile obuhvaćene predloženim projektima“, deo je saopštenja koje su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime