PRODUŽITE ROK ZA PRIVATIZACIJU MEDIJA!

0

Zaposleni u lokalnim i regionalnim medijima čiji su osnivači lokalne samouprave apeluju na Skupštinu Srbije i Vladu Republike Srbije da se za godinu dana produži rok za privatizaciju kako bi se našlo adekvatno rešenje budući da su ove medijske kuće od izuzetnog značaja za sredinu u kojoj deluju.
Posebno ukazujemo da je 2007. godine Komitet ministara Saveta Evrope usvojio preporuke zemljama članicama, među kojima je i Srbija, da treba da postoji pluralizam vlasništva u medijima na svim nivoima, odnosno da postoje komercijalni emiteri ali i javni servisi na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.
Predstavnici Evropske unije u Srbiji više puta su javno istakli da nikada nisu tražili privatizaciju svih medija, već isključivo transparentnost vlasništva i finansiranja.
U zemljama Evropske unije postoje regionalni i lokalni mediji kao i u regionu. U Sloveniji i Hrvatskoj svaka opština ima medij. U Crnoj Gori je u toku donošenje medijskih zakona i niko od njih ne traži da se država povuče iz medija. U mnogim zemljama novinske agencije su, takodje, u potpunom i većinskom vlasništvu države.
Medijska studija, koju su 2009. godine napisali evropski eksperti, a finansirala Evropska unija, kao i Mediska strategija koju je Vlada Srbije usvojila 28. septembra 2011. godine predvidele su postojanje lokalnih i regionalnih javnih servisa u Srbiji.
Ustav Srbije predviđa mogućnost da lokalna samouprava bude osnivač medija, zbog čega su se Sindikat novinara Srbije (SINOS) i Profesionalno udruženje novinara Srbije (PROUNS) obratili Ustavnom sudu septembra prošle godine sa inicijativom da se utvrdi ustavnost seta medijskih zakona.
Ukoliko postoji dobra volja i namera, a verujemo da je ima, sigurni smo da ćete uvažiti naš apel i sačuvati medije od gašenja.

Dostavljeno:
-Narodnoj Skupštini Republike Srbije
-Vladi Republike Srbije

izvor http://ntv.rs/apel-vladi-i-parlamentu/

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime