PREDAVANJE „PODIZANJE SVESTI O ZNAČAJU ARHEOLOŠKOG NASLEĐA“ U ZAVIČAJNOM MUZEJU

0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Predavanje “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“ Zavičajni muzej Jagodina, 20.11.2018. u 13 časova
Projekat Srpskog arheološkog društva “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“ podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. U Jagodini se, 20. novembra 2018. godine, realizuje u saradnji sa Zavičajnim muzejom Jagodina.
Namera nam je da kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava otpočnemo rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu.
Prezentacija sadrži tri tematske celine:
– Izlaganje o arheološkom nasleđu na teritoriji centralnog pomoravlja sa osvrtom na probleme ugroženih lokaliteta (trajanje 10-15 minuta)
– Opšte upoznavanje sa tim šta je arheologija, koji su
principi istraživanja, sa ciljem da slušaoci steknu osnovnu predstavu o kompleksnosti arheoloških istraživanja (trajanje 10-15 minuta).
– Upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava sa zakonskom regulativom, okvirima i proceduralnim mogućnostima za
njihovo aktivno uključivanje u procese zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja arheološkog nasleđa (trajanje 20-30 minuta).
Predavači su: dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva i Sonja Perić, viši kustos Zavičajnog muzeja:
Predviđeno je, i poželjno, da i prisutni uzmu učešća u diskusiji tokom i nakon izlaganja.
Predavanje je javno, i pored učesnika kojima je neposredno posvećeno (predstavnici lokalne samouprave – donosioci odluka i stručne službe, predstavnici škola, predstavnici policije, predstavnici mesnih zajednica) dobrodošli su i svi drugi zainteresovani.

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime