Početak realizacije projekta “Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU Standardno Odgovorno”

0

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine sprovodi trogodišnji projekat „Zeleni incubator“, koji ima za cilj da osnaži kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine.

U okviru programa podrške „Snažno zeleno“ Mladi poljoprivrednici Srbije (MPS) u saradnji sa Centrom za savremenu edukaciju i komunikaciju (CSEK) otpočeli su sa realizacijom projekta „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno“.

Ovaj projekat ima za cilj da informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače o procesu uklanjanja opasnog otpada, nastalog nakon tretiranja biljnih kultura, kao i da sačini predlog za izmenu i dopunu lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Jagodine.

Glavne aktivnosti projekta usmerene su na edukaciji i informisanje poljoprivrednih proizvođača, putem javih servisa informisanja, društvenih mreža i uz pomoć edukativnih video materijala, brošura i flajera deljenih na edukativnim tribinama, što bi sve skupa uticalo na promenu stava i ponašanja po pitanju adekvatnog postupanja sa ambalaznim otpadom i način njegovog bezbednog skladištenja sve do preuzimanja istog, od strane ovlašćenih operatera.

Predsednik udruženja CSEK, Danilo Strugarević, istakao je važnost održavanja edukativnih radionice pod nazivom “Uticaj ambalažnog otpada, neutrošenih pesticide i neutrošenih rastvora pesticide na životnu sredinu i obradivo zemljište” i direktnog uključivanja poljoprivrednika u ovakve oblike edukacije.

Takođe, projektom je planirano organozovanje radnih grupa vođenih supervizorom, koje će raditi na izrada predloga mera za lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji grada Jagodine.

“Planirali smo da u radne grupe uključimo veće poljoprivredne proizvođače, predstavnike komunalnih službi, poljoprivredne savetodavne stručne službe, ovlašćene operatere, poljoprivredne apoteke, gradsku upravu za zaštitu životne sredine, ekološku inspekciju grada Jagodine, ekološka udruženja i sve ostale koji deluju u oblasti poljoprivrede i ekologije”, izjavio je Oliver Aleksić – Koordinator projekta.

 

Očekivani rezultati:

  1. Unapredjena procedura upravljanja opasnim otpadom nastalim upotrebom pesticida i ostalih sredstava koja se koriste za tretman bilja u poljoprivrednoj proizvodnji,kroz definisane modele prikupljanja, transporta, skladištenja i daljeg upravljanja.

 

  1. Dovedeni ovlašćeni operateri za sakupljanje ambalažnog otpada neutrošenih pesticide i neutrošenih rastvora pesticide i određena mesta za njegovo adekvatno skladištenje do samog preuzimanja.

 

  1. Kreiran predlog koji bi bio uvršten u Lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriji grada Jagodine, za period 2020-2030 godine.

 

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije.

Evropska Unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.

Projekat “inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno” se sprovodi u okviru projekta Beogradske otovorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorni Mladi poljoprivrednici Srbije.

 

Prethodni tekstU REKOVCU NAJVEĆI PORAST BROJA INFICIRANIH
Sledeći tekstLončar: Nema više dozvola za svadbe i proslave

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime