Počela je podela subvencionih vaučera

0
Počela je podela subvencionih vaučera za odmor u Srbiji. Vaučerom za subvencionisani odmor u Srbiji se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa, može se koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera, isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje pet noći. Vaučer može pokriti maksimalan iznos za smeštaj u vrednosti od 5.000 dinara. Korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, za ratne vojne invalide, za civilne invalide rata i penzionere podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice. Mogućnost dobijanja vaučera imaju:
1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
4) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno;
5) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze neto iznos od 70.000 dinara mesečno;
6) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
7) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16);
8) studenti prvog, drugog i trećeg stepena. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP „Pošta Srbije“ podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno, period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.
Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.
Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi. Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:
1) Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
3) Studenti uz prijavu prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu. Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.
Prijave građana JP „Pošta Srbije“ će primati najkasnije do 15.10.2021. godine. Vaučer se može iskoristiti zaključno sa 20. 11. 2021. godine.
 

Medijski materijal nastao je kroz projekat „Paraćinske novosti“ koji sufinansira Opština Paraćin

Prethodni tekstPočela je podela subvencionih vaučera za odmor u Srbiji
Sledeći tekstSATNICA BOGOSLUŽENJA NA BADNJI DAN I BOŽIĆ

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime