Paraćin kod državnih službi pokrenuo proceduru da se poništi dozvola za izgradnju MHE na Grzi

0

Na zahtev investitora MHE na Grzi održan je sastanak u prostorijama opštine kome su prisustvovali predstavnici investitora, opštinskog odeljenja za urbanizam, građevinske inspekcije, kao i predsednik opštine.
Investitor je obavešten da je skupština opštine na inicijativu oko pet hiljada građana – potpisnika peticije protiv izgradnje MHE na Grzi donela odluku da se protivi izgradnji MHE na Grzi, a da su opštinske službe i predsednik opštine u skladu sa ovom odlukom pokrenule procedure kod nadležnih državnih službi (Ministarstvo životne sredine, Zavod za zaštitu prirode, Urbanistička inspekcija Ministarstva građevine, Vodoprivredna inspekcija itd.) da se poništi građevinska dozvola za izgradnju MHE na osnovu sumnje da, na osnovu naknadnih saznanja, postoje propusti u postupku izdavanja uslova nekih državnih javnih preduzeća i iz drugih razloga.
Investitor je obavešten da je predstavka predstavnika građana – potpisnika peticije, sa dokumentacijom koju su dostavili predstavnici građana, takođe prosleđena nadležnim državnim institucijama i državnim inspekcijama.
Investitoru je preneta zabrinutost građana da bi izgradnjom MHE mogao da bude uništen živi svet u reci, da se naruši životna sredina i ambijent izletišta, a na osnovu sličnih primera na drugim mestima u Srbiji.
Investitor je sa svoje strane izneo tvrdnju da poseduje sve potrebne državne saglasnosti, da na osnovu urađenih studija ne postoji osnovanost za ovakvu zabrinutost građana, te da će postupati u skladu sa zakonom i da će insistirati na poštovanju zakona i kad je reč o opštinskim i državnim službama, a posebno će insitirati na poštovanju zakonskih rokova i zbog prirode investicije koju namerava da sprovede i na zakonskoj odšteti u slučaju nepoštovanja rokova.
Investitoru je preporučeno da pre bilo kakvih daljih koraka stupi u kontakt sa predstavnicima građana koji se protive izgradnji MHE, kao i sa predstavnicima pokreta protiv izgradnje MHE na nivou Srbije, te da u saradnji sa stručnjacima iz ove oblasti koje predlože predstavnici građana koji se protive izgradnji MHE izradi studiju uticaja na životnu sredinu (koja po zakonu nije obavezna) ili drugu adekvatnu studiju kojom će se na objektivan način ustanoviti uticaj eventualne izgradnje MHE na životnu sredinu i razjasniti sve sumnje građana, a sa strane opštine je iskazana spremnost da u skladu sa zakonom se preuzmu i obaveze u izradi ovakve studije.

(Tekst je nastao realizacijom projekta „Paraćin iz svakog ugla“ koji sufinansira opština Paraćin)

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime