NA PEDAGOŠKOM, VELIKO INTERESOVANJE ZA MASTER LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

0

Juče su u okviru upisa na besplatan master program Liderstvo u obrazovanju obavljeni intervjui sa prijavljenim kandidatima. Konkurencija je bila velika, na 25 slobodnih mesta prijavilo se 92 kandidata.

Zbog velikog interesovanja za ovaj studijski program, planirano je da u prvu godinu sledeće godine bude upisano 50 studenata.

Ovaj master program realizuje se u sklopu istoimenog Tempus projekta i odgovara potrebama savremenog društva za liderima u oblasti obrazovanja.

Od nastavnika, pedagoga, direktora se više ne očekuje samo obavljanje primarnih poslova u vezi sa nastavom i učenjem, već i učestvovanje u izgradnji, u razvijanju i menjanju škole i ostalih obrazovno-vaspitnih ustanova.

Od lidera se očekuje osluškivanje potreba obrazovno-vaspitnih ustanova, kako bi se u skladu sa time delovalo ka njihovom osavremenjavanju i podizanju tog rada na kvalitativno viši nivo.

Konkursni rokovi:

Preliminarna rang lista: do 10. oktobra 2016. godine, do 15 časova.

Konačna rang lista: do 12. oktobra 2016. godine, do 15 časova.

Upis: 13. i 14. oktobar 2016. godine, od 9 do 13 časova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Žalba se podnosi Komisiji za upis, na čiji predlog dekan Fakulteta donosi rešenje u roku od 24 časa od prijema žalbe.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime