Javni poziv za podnošenje prijava za bespovratnu isporuku do 15000 tona merkantilnog kukuruza u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava

0

PSSS Jagodina doo obaveštava poljoprivredne proizvođače uzgajivače mlečnih krava da je objavljen „Javni poziv za podnošenje prijava za bespovratnu isporuku do 15000 tona merkantilnog kukuruza u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava“, a na osnovu zaključka Vlade RS 05 broj: 339-7974/2022 od 13.10.2022 godine. Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:

1. je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću godinu;

2. je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od 1 – 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog gazdinstva;

3. nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u dršavnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu;

4. je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje para na premiju za mleko.

Obrazac prijave sa celokupnom dokumentacijom dostavlja se PSSS Jagodina doo, na adresu: Kapetan Koče 21, 35000 Jagodina, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom sa naznakom imena i prezimena, adresom prebivališta, kontakt telefonom i napomenom: „Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava“.

Prijava se podnosi u periodu od 11. novembra do 23. novembra 2022. godine.

Uz obrazac prijave podnosi se sledeća obavezna dokumentacija:
1. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o aktivnom statusu, članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju (stočni fond), koji izdaje područna jedinica Uprave za trezor, kao i

2. spisak mlečnih krava na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja koji izdajena dležna veterinarska služba.

Sva dokumenta iz stava 1. ovog člana moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
Dokumenti koji se prilažu ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave.
Javni poziv sa obrascem prijave dostupan je na zvaničnim internet stranicama:
– Ministarstvu poljoprivrede – www.minpolj.gov.rs
– Direkcije za robne rezerve – www.rdrr.gov.rs
– PSSS Jagodina doo – www.pssjagodina.rs

Za sve informacije, možete se dodatno obratiti PSSS Jagodina na sledeće telefone:

Fiksni telefon PSSS Jagodina – 035 8221 931
Aleksandar Canić – 0646486145
Verica Lazarević – 0652219326
Predrag Veličković – 0652219320

Prethodni tekstGrujić: Dualno obrazovanje je promocija ideologije siromaštva
Sledeći tekstSinoć je u Dositejevoj ulici u Jagodini došlo do požara

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime