JAGODINA MOJ GRAD (BROJ 7): ŽENAMA POLA VLASTI

0

Lista „Jagodina moj grad“ pod brojem 7, zalaže se za potpunu ravnopravnost među polovima. Čak 52 odsto stanovništva u Jagodini čine žene. Žene u politici imaju više znanja, više veština ali manje šansi. Kvota od 30 odsto žena u politici je mala i trebalo bi da bude 50 odsto.

MARIJA ĐORĐEVIĆ (LDP)

7Prednost u mom slučaju je što sam političarka bez predrasuda, hrabra, stručna, sa jasnim argumentovanim stavovima o svim važnim pitanjima za naše društvo. Neretko me muškarci, odnosno političari doživljavaju kao arogantnu, jaku ženu, neki znaju i da kažu „ona nije udata, nema šta da radi, pa se eto bavi politikom“, moguće da na taj način pokazuju strah od konkurencije. Za sada, vešto uspevam da se izborim sa tim, tako što se u razgovorima i sa političarima i ostalima mora pokazati znanje o materiji o kojoj pričate, često kroz toleranciju uspevam da razbijem njihove predrasude, ali to se najbolje uspeva jednim ravnopravnim dijalogom, razgovorom i otvorenom razmenom mišljenja i iskazivanjem jasnih stavova o svim aktelnim temama. Treba biti jasna i konkretna u politici, to je još jedna osobina koju političar, odnosno političarka treba da poseduju.

TAMARA MILENKOVIĆ (DS)

Prvu polovinu svog života sam provela živeći u gradu, udajom nastavljam svoj život na selu gde i danas živim. Za sebe volim da kažem da sma radno nezaposlena – domaćica, bavim se starim asurdžijskim zanatom i poljoprivredom, sa završenom srednjom ekonomskom školom. Kultura je za mene temelj razvoja svakog društva, obrazovanje najvažnije sredstvo njegovog razvoja. U skladu sa svojim 91uverenjima i iskustvom, apsolutno mi je stalo do: – afirmacije svih ustanova kulture, počev od udruženja do profesionalnih; – do zdrave i bezbedne životne sredine u kojoj se razvijaju naša deca; – do pravilnog i kvalitetnog obrazovanja tokom kojeg će se formirati svest o ispravnom sistemu vrednosti; – do smanjenja razlike izmedju seoske i gradske sredine; – do zaštite žene na selu i vrednovanja njenog rada; – do dostupnosti svih prednosti koje grad ima, pre svega deci i omladini, ali svima ostalima koji žive u selu. Veujem da samo aktivnim učešćem u političkom životu mogu s pravom insistirati i očekivati da se nešto od gore navedenih stavki i ispuni što je ujedno i motiv da se po drugi put kandidujem za odbornicu. Najveći uspeh za mene biće onaj trenutak kada moj predlog da se žanam na selu koje žive na poljoprivrednom gazdinstvu uplaćuje minimalno penziono osiguranje bude usvojen i zaživi u praksi. Pored ovog predloga, kao kandidat za odbornicu podnela sam još nekoliko drugih za koje smatram da bi u mnogome doprineli kvalitetnijem životu u našem gradu uključujući i seoske sredine, a odnose se na administrativna pitanja, zanatske radionice, bezbednost naše dece i omladine, ali i jednakost uslova i mogućnosti za razvoj omladine izmedju gradske i seoske sredine. Zahvaljujem se koaliciji Jagodina – moj grad što mi je pružila mogućnost da javno promovišem svoje ideje i nadam se da će Jagodinci u njima prepoznati iskrenu nameru da njima hoću da učinim žovot svih nas boljim, a samim tim i da će podržati listu na kojoj se nalazi moje ime i zaokružiti broj 7 na glasačkom listiću za lokalne izbore.

MIRJANA MILIĆ (ZAJEDNO ZA SRBIJU)

2016.je godina preduzetništva u Srbiji. 52%stanovnika Jagodine su žene. Koliko njih ima posla i koliko je žena preduzetnika? Veoma malo…Od 170 gradova u Srbiji samo 7 ima gradonačelnice,ostalo su muškarci. U 23 opštine Srbije nema ženskih odbornika.Veliko je nepoverenje muškaraca prema ženama za koje misle da ne mogu da obavljaju poslove kao oni. Žene su u samom startu potcenjenije u mira 1odnosu na muškarce,bilo da su radnice ili preduzetnice. Da bi se najbolje iskoristila tekuća godina potrebno je promeniti mnogo zakona i svest o rodnoj ravnopravnosti. Da bi se to postiglo,treba otvoriti kancelariju u Jagodini sa ciljem pružanja pomoći ženama-preduzetnicima, njihovoj obuci u upravljanju i razvoju firmi. Za to su potrebne žene ~lideri, koje bi se i same obučile za rad sa ženama. Žene moraju same o sebi da odlučuju i donose bitne odluke, u protivnom neko drugi će to uraditi umesto njih. Zbog toga treba izabrati što više žena u Skupštinu grada ,nezavisno od stranačke pripadnosti, kako bi zastupale interese žena na najvišem nivou. Neophodna je konstantna borba za izjednačavanje uslova i cene rada izmedju muških i ženskih poslova,na svim nivoima
Za novootvorene firme koje vode žene odobravati kredite sa grejs periodom od 3 godine i kamatnom stopom nižom za 2% od regularne.Uvesti beneficirani radni staž (1 mesec na godinu dana po 1 detetu) za sve zaposlene žene i preduzetnice koje su istovremeno i majke. Time bi se ispravila nepravda koju je doneo novi zakon o penzionisanju žena. U Jagodini veliki broj žena obavlja posao u neadekvatnim uslovima rada u novootvorenim stranim firmama,gde su za to malo plaćene.Radi se pod ugovorom na odredjeno vreme ,na 3 ili 6 meseci ,a po isteku istog mogu da dobiju veoma lako otkaz. Žene su na vodećim pozicijama uglavnom u oblasti kulture, zdravstva i obrazovnim institucijama, dok ih tamo gde je prava moć uglavnom nema. Žena ženu može da ohrabri i pomogne bez ikakvih zadnjih namera. Treba raditi na tome da se obrati pažnja na ekonomski ugrožene grupe: žene sa nižim nivoom obrazovanja,žene iz seoskih područja i žene sa invaliditetom.Potrebno je da što više žena uključimo u ovaj proces i pokažemo da kao žene možemo da uradimo najbolje za ovo društvo. U narodu se kaže da je žena stub porodice i kuće. Zašto onda u poslu i u društvu mnogi ne dozvoljavaju da ona to i bude? Vreme je da to najzad promenimo.
23
SLAVICA MIHAJLOVIĆ (SPO)
Zalažem se za ravnopravan odnos žena na selu i žena u gradu. Smatram da su žene na selu dodatno opterećene pored porodičnih odnosa i bavljenjem porljoprivredom, a da ja pronalazim snage da budem i društveno odgovorna. Seoska sredina nije podsticajna za aktivizam žena.
Žene iz koalicije „Jagodina moj grad“ kažu da je atmosfera u izbornom štabu bila pozitivna iako koaliciju čini nekoliko stranka i saradnja će biti nastavljena.

 

 

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime