DESPOTOVAC – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR

0

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.

podaci o podnosiocu zahteva:
(1) za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2) za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;
saobraćajna dozvola i fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram;

Detaljnje na sajtu Opštine.

Prethodni tekstZečević: Uplašene i tužne oči profesorke su ogledalo našeg bespomoćnog obrazovnog sistema
Sledeći tekstČlanovi karate kluba „Resavica“ osvojili brojne medalje

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime