Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe 15. maja 2017. godine, saopštila je Poreska uprava

Obveznici tog poreza su građani koji su u 2016. godini imali dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, što iznosi 2.285.064 dinara.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može se podneti u elektronskom i u papirnom obliku na Obrascu PPDG – 2R.

Poreski obveznici elektronski podnose prijavu preko elektronskog servisa Poreske uprave.

Nema komentara