Odbornici Skupštine grada Jagodina su imenovali nove članove i predsednika u Komisiju za određivanje naziva ulica koje nemaju nazive i promenu naziva ulica. Za predsednika komisije imenovan je istoričar mr Dejan Tanić.

Nema komentara