Na sednici Saveta Fakuleta pedagoških nauka u Jagodini jednoglasno je za dekanku izabrana prof dr Violeta Jovanović, koja je i do sada obavljaju tu funkciju. Takođe, članovi saveta jednoglasno su izabrali Dekanski tim, odnosno prodekane za nauku Eminu Kopas Vukašinović, nastavu Ilijanu Čuturu, finansije Nenada Vulovića i novog člana tima za međunarodne odnose Ivanu Ćirković Miladinović.

Nema komentara