Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković rekao da se odluka donosi „za rešenje problema između Srba i Albanaca, kojim bi se postigao trajan mir između ova dva naroda

Na predlog predsednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme, odbornici Skupštine grada Jagodine jednoglasno su na današnjoj sednici usvojili odluku o pružanju podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u pregovorima u Briselu, koji se odnose „na rešavanje problema Kosova i Metohije, uz posredovanje EU, kojim bi se postigao trajni mir između dva naroda“.

– Imajući u vidu da ovo nije partijsko, već državno i nacionalno pitanje, Skupština grada Jagodine smatra da cela Srbija treba jedinstveno da stane iza predsednika Vučića i svoje države. On vodi racionalnu i mudru državnu i nacionalnu politiku u veoma teškim i nasleđenim okolnostima, pa mu dajemo bezrezervnu podršku za učešće u pregovorima – stoji u odluci koju je potpisao Marković.

Obrazlažući predlog, on je rekao da se odluka donosi „za rešenje problema između Srba i Albanaca, kojim bi se postigao trajan mir između ova dva naroda, za zaštitu srpskog i drugog nealbanskog naroda od fizičkih i napada na njihovu imovinu, za zaštitu sveštenstva i imovine Srpske pravoslavne crkve, za zaštitu postojeće i povratak uzurpirane imovine Srba i drugih nealbanaca, koja je uništena i oteta od 1999. godine do danas, što se odnosi na privatnu, državnu i društvenu imovinu, za ostvarivanje prava i adekvatnih bezbednosnih i drugih uslova za povratak raseljenih lica, koja to žele, na svoja ognjišta, za formiranje Zajednice srpskih opština, za rešenje koje omogućava pun ekonomski, socijalni i drugi razvoj kao i za sva ostala pitanja za koja predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da će od njih u budućnosti imati koristi Srbija, njeni građani i Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji“.

Planiran iznos sredstava budžeta za tekuću godinu u iznosu od 2.896.482.062 dinara povećava se na 2.959.051.810 dinara, odnosno za 2,16 odsto, a ukupno planirana sredstva iz ostalih izvora finansiranja budžeta u iznosu od 303.426.536 dinara povećavaju se za 3,55 odsto i iznose 314.206.253 dinara, navodi se u odluci o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Jagodine za tekuću godinu, koja je takođe usvojena na današnjoj sednici.

U okviru programa „Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura vrši se povećanje za 12.000.000 dinara, dok je za uređenje stambenih blokova i parkova izvršeno povećanje sredstava za 10.000.000 dinara.

Odbornici su usvojili i program privrednog razvoja grada Jagodine za tekuću godinu, kojim se kao prioriteti privrednog razvoja grada Jagodine navode investicioni projekti u proizvodnom sektoru, koji nemaju negativan uticaj na životnu sredinu, a čijom realizacijom se povećava broj zaposlenih. Privlačenje novih investicija ostvarilo bi se kroz promociju postojećih industrijskih zona, kao i kroz podsticanje i jačanje javno privatnog partnerstva, što bi dovelo do stvaranja povoljne poslovne klime.

Na sednici je za direktora Zavičajnog muzeja u Jagodini imenovan Srboljub Miletić, diplomirani pravnik iz Jagodine, dok je za v.d. direktora Istorijskog arhiva „Srednje Pomoravlje“, na najduže godinu dana, imenovan mr Dejan Tanić.

Nema komentara