FANTASTIČAN USPEH NUM TIMA FAKULTETA PEDAGOŠKIH NAUKA

0

NUM tim Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini osnovan je sa ciljem promocije i popularizacije nauke, umetnosti i matematike. Aktivnosti kojima se tim bavi zasnovane su na integrativnom pristupu jer objedinjuju – integrišu sadržaje nauke, umetnosti i matematike, kako bi oni bili interesantniji i pristupačniji studentima, učenicima i ostalim zainteresovanim grupama.
Tim je osnovan na inicijativu predmetnih profesora koji se bave metodikom nastave prirode i društva, likovne kulture i matematike, nakon nekoliko zajedničkih aktivnosti.

num-2Uz veliku podršku dekana Fakulteta, kao i prodekana za nauku, prof.dr Emine Kopas Vukašinović koja je bila otvorena za saradnju i podržala sve ideje, formiran je NUM tim koji trenutno ima deset članova – predmetnih nastavnika i brojne uspešno realizovane aktivnosti i projekte u polju promocije i popularizacije nauke, umetnosti i matematike.
Aktivnosti tima obuhvataju redovno učestvovanje na konkursima Centra za promociju nauke u kategoriji projekata koji se odnose na interaktivne eksponate, što podrazumeva izradu originalih idejnih rešenja za parkove nauka. S tim u vezi tri originalna idejna rešenja NUM tima za interaktivne eksponate nalaze se u katalogu Centra za promociju nauke i biće instalirani u parkovima nauke širom Srbije, to su „Botanička slagalica – Park Sretena Adžića“, „NUM magnetni sto“ i „Muzikom kroz nauku i umetnost“. Botanička slagalica je prvi eksponat koji će biti instaliran u parku nauke Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Svi eksponati NUM tima integrišu sadržaje nauke, umetnosti i matematike, a takođe prate i nastavni program za osnovnu školu, tako da se vrlo smisleno mogu koristiti kao nastavna sredstva tim pre što će biti dostupni na otvorenom prostoru u budućem parku nauke Fakulteta.
Ove godine NUM tim je u konkurenciji brojnih fakulteta i naučnih instituta Srbije , dobio priznanje i nagradu Centra za promociju nauke za doprinos i dostignuća u popularizaciji nauke u 2018.godini za eksponat NUM magnetni sto.

Osim izrade eksponata, NUM tim promoviše nastavni rad Fakulteta putem inovativnih sistema rada i primene savremene obrazovne tehnologije u radu sa studentima i učenicima osnovnih škola. U okviru toga izdvajaju se aktivnosti kao što su Dan nauke, umetnosti i matematike, multimedijalni kviz Igrom kroz nauku i umetnost, Tematski dan Španija sa studentima koji su na razmeni preko Erazmus+ programa itd. Tokom protekle školske godine koleginica doc.dr Aleksandra Mihajlović sa ostatkom tima intenzivirala je i proširila međunarodnu saradnju sa japanskom agencijom JICA (Japanese International Cooperation Agency) i matematičkim udruženjem ERME – European Society for Reasearch in Mathematics Education kroz dogovorene aktivnosti koje će biti realizovane u toku 2018/2019. godine.
Doc. dr Olivera Cekić-Jovanović

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime