Uz pomoć donacija EU, Centar za socijalni rad u Jagodini angažovao šest gerontodomaćica.

Nema komentara