72% anketiranih građana reklo da se stvari u Paraćinu generalno kreću u dobrom pravcu ili stoje u mestu

0

Pored zborova građana koji se svake godine najmanje jednom održavaju u svim gradskim i seoskim mesnim zajednicama, kao i svakodnevne komunikacije sa građanima putem društvenih mreža, anketiranje je već drugu godinu zaredom omogućilo građanima da iznesu svoje mišljenje, daju svoje predloge i ocene rad lokalnih službi.

Anketiranje su sproveli obučeni anketari koje je angažovalo udruženje građana “Građanski pokret – slobodan izbor“ čiji rad je finansiran sredstvima iz budžeta opštine Paraćin koja su odobrena putem konkursa za udruženja građana.

Analizu dobijenih rezultata je uradio Cesid iz Beograda.

Slučajni uzorak od 250 punoletnih ispitanika urađen je na teritoriji svih gradskih mesnih zajednica.

U poređenju sa prošlom godinom kod građana je došlo do porasta optimizma, pa je tako 72% anketiranih građana reklo da se stvari u Paraćinu generalno kreću u dobrom pravcu ili stoje u mestu. 28% ispitanika je odgovorilo da se stvari u Paraćinu kreću u lošem pravcu.

Građani su imali mogućnost da navedu po dva najveća problema sa kojima se prema njihovom mišljenju suočava opština Paraćin, pa kao i u ostalim gradovima/opštinama u Srbiji u kojima su rađene slične ankete smatraju da su nezaposlenost i loš životni standard najveći problemi.

Paraćinci vole što žive u Paraćinu jer su im ovde porodica i prijatelji, a podsetiću vas da je prema zvaničnim statističkim podacima u čak 107 opština i gradova u Srbiji veći odliv stanovništva nego u Paraćinu, pa ta činjenica svakako dodatno doprinosi tome da je prisustvo porodice i prijatelja sve veća povlastica danas u Srbiji.

Građani su bili slobodni da kažu čime su najmanje zadovoljni u Paraćinu. Redosled razloga zbog kojih paraćinci iskazuju najmanje zadovoljstva se nije promenio u odnosu na prošlu godinu, pa su tako ponovo naveli i korito reke Crnice, a čije uređenje je u toku, zatim loš rad javnih ustanova koji velikim delom proističe zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, mentalitet ljudi, ali i problem sa nedostatkom parking mesta koji se nadamo da će biti rešen izgradnjom i proširenjem 3 parkinga u toku godine.

Paraćinci su u oblasti infrastrukture najzadovoljniji uređenjem centra grada (84%), uličnom rasvetom (81%) i izgradnjom trotoara u blizini javnih ustanova (67%). Najmanje, odnosno po 47% anketiranih je zadovoljno rekonstrukcijom i asfaltiranjem postojećih gradskih ulica, zatim trotoarima u svom naselju i prilazima oko stambenih zgrada. Napomenuću da je ove godine u planu rekonstrukcija i izgradnja 24 ulica u gradu, da se izgradnja trotoara nastavlja na više lokacija, a da je i u 2019.  nastavljeno sa uređenjem prilaza stambenim zgradama – poslednji radovi su bili u Vidovdanskoj i u ulici Cara Dušana.

Ispitanici su generalno zadovoljni funkcionisanjem komunalnih delatnosti u Paraćinu – preko polovine ispitanika zadovoljno je svakim od elemenata u ovoj oblasti.

Najznačajnija promena u zadovoljstvu građana kod komunalnih delatnosti pojavila se kod vodosnabdevanja, gde je za 25% porastao udeo građana koji su zadovoljni vodosnabdevanjem. Ova promena verovatno je nastala kao rezultat prevazilaženja krize koja je sada već godinama iza nas, ali i time što je u toku kopanje 6 novih bunara za vodu, kao i zamena glavnog cevovoda od Izvora do Paraćina.

Paraćinci su generalno zadovoljni stanjem objekata obrazovnih i zdravstvenih institucija, a natpolivična većina ispitanika zadovoljna je sa sva 4 elementa u ovoj oblasti.

Preko polovine ispitanika zadovoljno je sa 3 od 5 pojedinačnih elemenata u oblasti kulture i turizma.

 

U oblasti sportske i omladinske politike lokalne samouprave, paraćinci iskazuju zadovoljstvo, pa je tako brojem sadržaja u hali sportova zadovoljno 87% građana, a uređenjem staza i parka na Borcu 82%. Naizgled najmanje pozitivan procenat zadovoljnih ispitanika – 52% je kod pružanja pomoći sportskim klubovima, gde treba imati u vidu da se iz budžeta opštine Paraćin finansira rad oko 60 sportskih klubova u gradu i selima.

 

Organizacijom sajma privrede zadovoljno je 81% ispitanika i taj procenat je ostao sličan kao i u prethodnom istraživanju, dok se rast zadovoljstva građana za 12% pojavio kod opremanja industrijske zone potrebnom infrastrukturom. Ova značajna promena rezultat je kontinuiranog ulaganja u asfaltiranje, vodovod, kanalizaciju, nove kablove za struju i dodatnu trafo stanicu za potrebe industrijske zone.

Posledica svega toga je da su već 17 preduzeća kupila parcele u industrijskoj zoni i da se i ove godine očekuje nastavak infrastrukturih radova na proširenju industrijske zone.

 

U oblasti saobraćaja skoro 2/3 građana zadovoljno je postavljanjem vertikalne i horizontalne signalizacije, a isto toliko ispitanika i organizacijom javnog prevoza. Brojem izgrađenih parkinga u centru grada zadovoljno je 43% ispitanika, ali se nadamo da će izgradnjom i proširenjem 3 parkinga u gradu ove godine taj procenat biti dosta veći.

 

Uslugama u šalter sali opštine, call centra i dostupnim informacijama o radu opštine zadovoljno je po 2/3 građana, dok je svojim učešćem u donošenju odluka o budžetu zadovoljno njih 54%, pa je upravo zbog toga anketiranje uvedeno kao još jedan vid učešća građana u planiranju budžeta.

 

Na kraju ankete, postavljeno je pitanje građanima da ocene rad lokalne samouprave ocenama od 1 do 5, pa je prosečna ocena 3,41 što se kotira kao izuzetno visoka ocena za ovakve vrste istraživanja. Osim toga, prosečna ocena je bolja u odnosu na istraživanje koje je rađeno prošle godine, što daje dodatni motiv lokalnoj samoupravi da nastavi sa radom i sa ovakvim vidom uključivanja građana u donošenje planova i odluka za naredni period – zaključio je Miloš Đurđević, član opštinskog Veća.

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime