10 GODINA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

0

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavljen je u „Službenom glasniku“ dana 5.11.2004. a stupio na snagu 8 dana od dana objavljivanja, 13.11.2004. godine. Danas je 10 godina od kako je stupio na snagu i s tim u vezi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

poverenik11

„U proteklih 10 godina, u uslovima gotovo po pravilu loše primene reformskih zakona, građani su uspeli da pretvore u efikasan mehanizam za kontrolu vlasti od strane javnosti jedan anonimni zakon koga su mnogi, posebno oni iz vlasti, doživljavali kao „kozmetički“.

S posebnim zadovoljstvom kažem to „građani“, jer iako je neosporna činjenica da se ovim zakonom služe i mediji i novinari i subjekti nevladinog sektora i političke stranke i drugi uključujući čak i organe vlasti, za ceo desetogodišnji period je karakteristično da ubedljivo najviše zahteva za pristup informacijama na svim nivoima, kao i žalbi povereniku podnose upravo oni, građani, daleko više nego svi drugi zajedno. A upravo činjenica da su oni, ružno zvani „obični“ ili „mali“ građani ti koji se svakodnevno, u broju koji se danas meri hiljadama, obraćaju raznim organima vlasti, najbolja je potvrda da su potencijali zakona prepoznati. Činjenica da se velikom broju zahteva i udovoljava onako kako treba, u skladu sa zakonom, „govori“ da i sve više organa vlasti razume i prepoznaje svoje obaveze prema javnosti.

Naravno, značajan doprinos afirmaciji zakona koji koriste kao svoj „efikasan“ alat daju pojedinci, grupe, centri i mediji orijentisani na istraživačko novinarstvo, kao i NVO čije su aktivnosti fokusirane na transparentnost u radu vlasti i u raspolaganju javnim sredstvima.

U proteklih 10 godina uspeli smo i da instituciju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uspostavimo kao efikasnog, ne samo za naše prilike, zaštitnika prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. O poverenju koje građani imaju u instituciju govori veliki i stalno rastući broj njihovih obraćanja Povereniku. Broj žalbi koje Poverenik, po osnovu slobode pristupa informacijama godišnje prima je u proteklih 10 godina udesetostručen. Ukupan broj predmeta Poverenika u 2005. godini je bio 437 a u 2013. godini 4930, a već sada je izvesno da će u 2014. biti još veći. A efikasnost Poverenika je na nivou od oko 93% uspešnih intervencija što je visok, veoma vredan rezultat i po kriterijumima starih demokratija. Taj rezultat bi bio još bolji da kroz ceo period, gotovo po pravilu, nije izostajala podrška vlada i nadležnih ministarstava koju su po zakonu dugovali.

Dobro je što možemo sebi da dozvolimo konstataciju da u oblasti slobode pristupa informacijama imamo proces koji je dobar, kontinuiran i ireverzibilan. Ali istovremeno, o čemu najbolje govori ogroman broj žalbi Povereniku, moramo konstatovati da u odnosu vlasti prema javnosti još uvek postoji mnoštvo problema i nerazumevanja na čijem otklanjanju se mora uporno insistirati i raditi.

Rodoljub Šabić

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime