Miloš Matejić star 27 godina pronađen je u Spomen parku „Rusko groblje“, a uzrok smrti je najverovatnije prekomerna doza narkotika, s obzirom da je on bio registrovani narkoman.

Nema komentara